Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Seferu Haliloviću počeće u ponedeljak, 31. januara 2005.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRES DE 1ere INSTANCE
RASPRAVNO VIJEĆE

Den Haag, 26. januar 2005.

JL/P.I.S./931-t


SUĐENJE SEFERU HALILOVIĆU POČEĆE

U PONEDELJAK, 31. JANUARA 2005.


Suđenje Seferu Haliloviću počeće u ponedeljak, 31. januara 2005, u 9:00 sati u sudnici III pred Pretresnim vijećem I u sljedećem sastavu: sudija Daqun Liu (predsjedavajući), Mohamed Amin El Mahdi i György Szénási.


Podaci o predmetu


Prema optužnici, koja je potvrđena 12. septembra 2001, Armija Republike BiH je 1993. godine planirala i izvela vojnu operaciju u Hercegovini pod nazivom “NERETVA - 93”. Glavni cilj te operacije bio je da se zaposjedne teritorija u rukama snaga bosanskih Hrvata (HVO) od Bugojna do Mostara, čime bi se deblokirao Mostar.


U optužnici se navodi da se tokom 8. septembra 1993. u selu Grabovica se neprekidno pucalo. Tokom naredna dva dana leševi civila bosanskih Hrvata su viđeni u selu, uz rijeku i kako plutaju Neretvom. U Grabovici su ukupno ubijena 33 civila bosanska Hrvata i njihova se imena navode u optužnici.


Dalje, 14. septembra 1993. godine, u toku operacije “NERETVA - 93”, samostalni prozorski bataljon napao je selo Uzdol koje je u to vrijeme bilo naseljeno isključivo civilima, bosanskim Hrvatima. U toku napada u Uzdolu je ubijeno ukupno 29 civila bosanskih Hrvata i jedan ratni zarobljenik HVO-a.


Prema optužnici, Halilović je od 18. jula 1993. do novembra 1993. godine bio zamjenik komandanta Štaba Vrhovne komande ABiH-a kao i načelnik Štaba Vrhovne komande ABiH-a. Od 21. avgusta 1993. Halilović je bio vođa inspekcijskog tima koji je zapovijedao i koordinirao operacijom “NERETVA - 93”, i kao takav bio je najviši vojni starješina za tu operaciju na bojištu.


Navodi se da, uprkos svojim zapovjednim dužnostima, Halilović nije preduzeo djelotvorne mjere da spriječi ubijanje civila u Grabovici, te da sprovede djelotvornu istragu s ciljem da se identifikuju počinioci ubistava u Grabovici i Uzdolu i da ih kao komandant operacije u skladu s tim kazni. Dalje, Halilović je planirao i bio nosilac realizacije vojnih operacija jedinica koje su učestvovale u operaciji “NERETVA - 93”.


Optužbe


U optužnici se Sefer Halilović tereti na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7 (3) Statuta Međunarodnog suda) za:


kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 – ubistvo).

*****