Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudac Fausto Pocar je danas položio zakletvu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL CHAMBERS

CHAMBRES DE 1ere INSTANCE

RASPRAVNA VIJEĆA

 

Den
Haag, 8. veljače 2000

JL/P.I.S./468-T


 


SUDAC FAUSTO POCAR
JE DANAS POLOŽIO ZAKLETVU


Sudac Hunt predsjedavat
će radom Raspravnog vijeća II


Danas, 8. veljače 2000., sudac Fausto Pocar (Italija)
je položio zakletvu suca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu
Jugoslaviju (MKSJ).


Sudac Pocar je imenovan
kao zamjena suca Antonia Cassesea i vršit će tu funkciju do isteka
mandata suca Cassessea, 16. studenog 2001.


Nakon odlaska suca
Cassesea, sudac David Hunt (Australija) je izabran za predsjedavajućeg
suca Raspravnog vijeća II.


KRATKA BIOGRAFIJA


Gospodin Fausto Pocar
(rođen 21. veljače 1939.), profesor Međunarodnog prava na
Sveučilištu u Milanu (Italija), je stalno uključen u aktivnosti
Ujedinjenih naroda.


Izabran
je za člana Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda 1984. i predsjedavao
njime 1991. i 1992. godine. Sudjelovao je i na Svjetskoj konferenciji
o ljudskim pravima u Beču 1993. godine. Profesor Pocar je također
sudjelovao u raznim misijama Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za
ljudska prava (između ostalog u Čečeniji 1995. i Rusiji 1996.
godine).


Nekoliko
puta je bio član talijanske delegacije u Generalnoj skupštini u New
Yorku i Komisiji za ljudska prava u Ženevi. Profesor Pocar je također
bio član Komiteta Ujedinjenih naroda o mirnom korištenju svemira.


Profesoru Pocaru Den
Haag nije stran: predavao je na Haškoj akademiji za međunarodno pravo
i sudjelovao proteklih dvadeset godina u Haškoj konferenciji o međunarodnom
privatnom pravu.


Profesor
Pocar je autor mnogih pravnih publikacija te član raznih asocijacija,
kao što su Institut de droit international i International Law
Association
.


*****