Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudac Fausto Pocar ponovno izabran za predsjednika,a sudac Kevin Parker za potpredsjednika Međunarodnog suda

VIJEĆA
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 26. rujna 2007.
 CT/MOW/1183t

Sudac Fausto Pocar ponovno izabran za predsjednika,a sudac Kevin Parker za potpredsjednika Međunarodnog suda

Stalni suci Međunarodnog suda su na izvanrednoj plenarnoj sjednici ponovno izabrali suca Fausta Pocara (Italija) za predsjednika, a suca Kevina Parkera (Australija) za potpredsjednika MKSJ-a.

Predsjednik Pocar i potpredsjednik Parker ponovno su izabrani aklamacijom. Njihov novi dvogodišnji mandat stupa na snagu 17. studenog 2007. 


Biografije sudaca možete naći na internetskoj stranici Međunarodnog suda na adresi: www.icty.org

Postupke u sudnicama možete pratiti na internetskoj stranici Međunarodnog suda.