Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija ad litem položio zakletvu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. april 2006.
CT/MOW/1071tSUDIJA AD LITEM POLOŽIO ZAKLETVU

Sudija Antoine Kesia-Mbe Mindua danas je položio zakletvu kao sudija ad litem, ili privremeni sudija Međunarodnog suda. Generalni sekretar UN-a imenovao je sudiju Mindua za rezervnog sudiju ad litem u predmetu Prlić i drugi  koji se odnosi na šest visokih rukovodilaca entiteta bosanskih Hrvata tokom rata.

 Rezolucija 1660 (2006) Savjeta bezbjednosti dopušta generalnom sekretaru da na zahtjev predsjednika Međunarodnog suda imenuje rezervne sudije iz grupe od 27 sudija ad litem Međunarodnog suda za konkretna suđenja. Rezervne sudije prisustvovat će svakom stadiju suđenja i mogu zamijeniti bilo kojeg sudiju iz sudskog vijeća ako on ili ona ne mogu nastaviti suditi.

Ovom mjerom, koja je rezultirala pravilom 15ter i izmjenama i dopunama pravila 15bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, pomaže se Međunarodnom sudu u njegovim naporima da okonča svoj rad na način da se izbjegavaju situacije u kojima bi neko konkretno suđenje moralo početi ispočetka ukoliko jedan od sudija iz vijeća ne bi mogao nastaviti da sudi.  

Na Međunarodnom sudu radi 16 stalnih sudija koje je izabrala Generalna skupština UN-a, kao i najviše 12 sudija ad litem istovremeno.

Biografiju sudije Mindua, kao i drugih stalnih sudija i sudija ad litem, možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na sljedećoj adresi: http://www.icty.org/sid/151.

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu