Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Louise Arbour pozdravlja hapšenje Radomira Lovača od strane SFOR-a

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Den Haag, 2. august 1999.

JL/P.I.S./426-t


SUDIJA LOUISE ARBOUR POZDRAVLJA HAPŠENJE RADOMIRA KOVAČA OD STRANE SFOR-a


Danas, u ponedjeljak 2. avgusta 1999., sudija Louise Arbour, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), pozdravila je hapšenje Radomira Kovača od strane SFOR-a. Radomir Kovač, jedan od zamjenika komandira vojne policije i vođa paravojske u Foči, jedan je od pojedinaca koji se terete u optužnici “Gagović i drugi”, potvrđenoj 26. juna 1996., za zločine koje su navodno počinili vojnici bosanski Srbi, policajci i pripadnici paravojnih grupa u Foči (jugoistočna Bosna i Hercegovina) 1992. i 1993.


Sudija Arbour je danas izdala sljedeće saopštenje:


Pozdravljam najnoviju akciju SFOR-a kojom se data podrška Međunarodnom sudu u punom izvršenju njegovog mandata. Želim pohvaliti profesionalizam i predanost svih onih koji su angažovani na hapšenju optuženih.


Sa tri hapšenja, koliko ih je izvršeno u posljednjih sedam sedmica, SFOR je poslao jasnu poruku svim preostalim optuženim da propust relevantnih domaćih vlasti da ih uhapse i prebace u Den Haag neće prekinuti tok pravde.


Stoga pozivam sve javno optužene da se predaju u nadležnost Međunarodnog suda, a ukoliko to ne učine uvjerena sam da će SFOR provesti slične akcije.


Takođe ponovo upućujem hitan poziv vlastima Republike Srpske da se uključe i potaknu javno optužene osobe da se predaju SFOR-u”.


OPŠTI PODACI


Prema navodima optužnice, između aprila i jula 1992., vojska bosanskih Srba, uz pomoć paravojnih jedinica, uključujući i neke iz Srbije i Crne Gore, zauzela je opštinu Foča. Vojnici su razdvajali muškarce od žena.


Muškarce su uglavnom zatvarali u Kazneno-popravni dom u Foči (KP dom Foča), jedan od najvećih zatvora u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.


Muslimanske žene, djecu i starije pritvarali su po kućama, stanovima i motelima u Foči i okolnim selima ili u centrima za duži ili kraći pritvor, kao što su Buk Bijela, gimnazija u Foči i sportska dvorana “Partizan”. Osim toga, nekoliko žena je držano u kućama i stanovima koji su korišteni kao javne kuće, a koje su vodile grupe vojnika, uglavnom pripadnika paravojnih jedinica.


Mnoge od zatočenih žena, među kojima je bilo i dvanaestogodišnjih djevojčica, “bile su podvrgnute ponižavajućim i degradirajućim životnim uslovima, okrutnom batinanju i seksualnom nasilju, uključujući i silovanje.”


Optužnica protiv “Gagovića i drugih” tereti Dragana Gagovića (preminuo), Gojka Jankovića, Janka Janjića, Radomira Kovača, Zorana Vukovića, Dragana Zelenovića, Dragoljuba Kunarca i Radovana Stankovića za zločine protiv čovječnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona i običaja ratovanja.


Radomir Kovač se tereti, na osnovu individualne krivične odgovornosti, po dvije tačke optužnice za zločine protiv čovječnosti, odnosno za porobljavanje (član 5 (c)) i silovanje (član 5 (g)).


Dragoljub Kunarac se nalazi u pritvoru u Pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda od 4. marta 1998., kada se predao snagama SFOR-a u Bosni i Hercegovini.


Datum prvog stupanja Radomira Kovača pred Sud biće utvrđen narednih dana.