Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Mohamed El Habib Fassi Fihri danas položio zakletvu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY

GREFFE

SEKRETARIJAT

 

Den
Haag, 14. marta 2000.

CC/P.I.S./575SUDIJA MOHAMED EL
HABIB FASSI FIHRI DANAS POLOŽIO ZAKLETVUSudija Mohamed El Habib Fassi Fihri
iz Maroka je danas, u srijedu 14. marta 2001., položio zakletvu za
sudiju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Sudija Mohamed El Habib Fassi Fihri če
biti na dužnosti do kraja mandata sudije Bennouna, koji ističe
16. novembra 2001. (vidi saopštenje za javnost br.
559).


KRATKA BIOGRAFIJA


Rođen 12. januara 1932. godine
u Essaouira, sudija Mohamed El Habib Fassi Fihri iza sebe ima dugu karijeru
kako sudije, tako i diplomate.


Obavljao je dužnosti sudije i potpredsjednika
Tribunal régional de Casablanca (1957.-1960.), a postao je
Procureur du Roi (1962.), Avocat Général á la Cour
Supreme
(1971.) i Président de Chambre á la Cour
suprême
(1986.).


U međuvremenu, g. El Habibi Fassi
Fihri je obavljao dužnosti generalnog sekretara Ministarstva pravde
(1964-1971 i 1976.-1982.) a bio je postavljen i za ambasadora Kraljevine
Maroko u Grčkoj (1982.-1986.).


Gospodin El Habib Fassi Fihri je 1990.
postavljen za ambasadora u Austriji, za stalnog predstavnika Kraljevine
Maroko pri Ujedinjenim narodima u Beču, kao i pri Organizaciji Ujedinjenih
naroda za industrijski razvoj (UNIDO) i Međunarodnoj agenciji za nuklearnu
energiju (IAEA), gdje je obavljao dužnost guvernera. Takođe je
pratio rad Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE).*****