Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Nieto-Navia položio zakletvu za ad litem sudiju MKSJ-a

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Den
Haag, 3. decembra 2001.

JL/P.I.S./645-t


SUDIJA NIETO-NAVIA
POLOŽIO ZAKLETVU ZA AD LITEM SUDIJU MKSJ-a


Danas, u ponedjeljak 3. decembra, sudija
Rafael Nieto-Navia (Kolumbija) je položio zakletvu za sudiju ad
litem
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.


Sudija Nieto-Navia je raspoređen
za sudiju na suđenju Stanislavu Galiću, zajedno sa sudijom Orijem
(predsjedavajući pretresnog vijeća) i sudijom El Mahdi.


BIOGRAFIJA


Obrazovanje: Doktor
pravnih i ekonomskih nauka, Univerzitet Javeriana u Bogoti (1962);

Međunarodno pravo, vanredno, Haška akademija za međunarodno
pravo (1969),

Međunarodno pravo, vanredno, Haška akademija za međunarodno
pravo (1972),

Međunarodno pravo, Inter-američki sudski komitet, Organizacija
američkih država (1974).


Profesionalno iskustvo:
Profesor međunarodnog javnog prava: Univerzitet Javeriana u Bogoti
(1962-1997); gostujući predavač međunarodnog javnog prava:
Univerzitet Saint Thomas (1966), Institut za međunarodno pravo i diplomatiju,
Univerzitet Jorge Tadeo Lozano (1974-1976), Institut za poslediplomske
studije iz Međunarodnog prava, Univerzitet u El Rozariju (1975), Univerzitet
Nueva Granada (1979-1981), Univerzitet Sergio Arboleda (1986-1990), Političke
nauke, Univerzitet Javeriana (1985-1991); pozvani predavač: Centar
za kolumbijske studije, Institut za međunarodne studije kolumbijskog
Ministarstva spoljnih poslova, Kolumbijski ratna škola za visoke oficire,
Institut Aspen za humanističke studije, Inter-američki institut
za ljudska prava San Jose, kurs međunarodnog prava koji je sponzorisao
Inter-američki sudski komitet OAS’a, Rio de Janeiro, Međunarodni
insititut za ljudska prava Rene Cassin, Stasbourg, Državni univerzitet
Cordoba, Univerzitet Teksasa u Tyleru, Univerzitet Lomas de Zamora u Buenos
Airesu, Savjet Evrope, Strasbourg, Kolumbijski institut poslovne administracije
u Bogoti u Kolumbiji, Pontificia Universidad de Salamanca, Universidad
Externado de Colombia, Bogota. Sudija Inter-američkog suda za ljudska
prava (1982-1988 i 1989-1994), predsjedavajući Inter-američkog
suda za ljudska prava (1987-1989 i 1993-1994); član i Predsjednik
Međunarodne argentinsko-čileanske arbitraže u predmetu Laguna
del Desierto; zamjenik sudije Kolumbijskog vrhovnog suda pravde (1980-1984).
Sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju
(1997- ) i sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za Ruandu
(1997- ).


Važnija objavljena
izdanja: autor mnogih knjiga i članaka, među kojima su i: Doctrina
de Monroe, Presencia Historica
(teza, 1962), El Pensamiento Politico
del Libertador
(ed.) (1983), El Bien Común (1989), Derecho
Internacional Público
(1990), La Corte Interamericana de
Derechos Humanos: su Jurisprudencia como Mecanismo de Avance en la Proteccion
de los Derechos Humanos y sus Limitaciones
(broj 2, 1991), Estudios
sobre Derecho Internacional Publico
(1993), La Corte y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
(ur.) (1994).


Ostalo: Direktor sekcije
za Međunarodnu politiku (1968-1971) i ko-direktor Sekcije za politiku
(1972-1982), Revista Javeriana; Predsjednik Centra za kolumbijske studije
i direktor Revista del Centro de Estudios Colombianos (1982-1984).


Član: Savjetodavna komisija za spoljne
poslove Vlade Kolumbije (1982-1986), Savjetodavna komisija inter-američkog
izbornog centra, San Jose i Inter-američki Institut za ljudska prava,
San Jose (1983-1997); potpredsjednik Instituta za ljudska prava (1992.-1994.),
takođe član Kolumbijske državne delgacije Stalnog suda za
arbitražu (1988.-), Počasni komitet za dvadeset i petu godišnjicu
Međunarodnog instituta za ljudska prava. Predstavnik u rangu počasnog
ambasadora Kolumbije Devetoj konferenciji šefova država ili vlada
Pokreta nesvrstanih (1989.), predstavnik u rangu počasnog ambasadora
Kolumbije na četrdeset i četvrtoj sjednici Generalne skupštine
Ujedinjenih nacija i pri Vijeću sigurnosti (1989.), predstavnik Inter-američkog
suda za ljudska prava tokom redovnih zasjedanja Generalne skupštine
Organizacije američkih država (1985.-1994.). Član: Međunarodno
udruženje pravnika (kolumbijska podružnica), Centar za kolumbijske
studije, Pravni fakultet Javeriana univerziteta, [pansko-portugalsko-američki
Institut za međunarodno pravo, Kolumbijsko društvo međunarodnog
prava, Akademija istorije Bogote.


*****