Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Richard May potvrdio optužnicu koja tereti Slobodana Miloševića za genocid u Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA
VEĆA
 

Hag,
23. novembar 2001.

XT/P.I.S./638-t


SUDIJA RIČARD
MEJ POTVRDIO OPTUŽNICU KOJA TERETI SLOBODANA MILOŠEVIĆA

ZA GENOCID U BOSNI I HERCEGOVINI


Sudija Ričard Mej je 22. novembra
2001. godine potvrdio optužnicu protiv Slobodana Miloševića,
koja tereti optuženog po 29 tačaka za zločine počinjene
od 1992. do 1995. u Bosni i Hercegovini. Tužilac Carla Del Ponte je
optužnicu, koja uključuje tačku po kojoj se optuženi tereti
za genocid i saučesništvo u genocidu, podnela većima 12. novembra
2001. godine.


Prema navodima optužnice Slobodan
Milošević je učestvovao u udruženom zločinačkom
poduhvatu čiji je cilj bio "prisilno i trajno uklanjanje većine
nesrba (…) sa velikih delova teritorije Republike Bosne i Hercegovine."

Ovaj zločinački poduhvat je sproveden tokom niza ofanzivnih dejstava
"srpskih snaga" protiv nesrpskog stanovništva.


U optužnici se navodi da je tokom
preuzimanja vlasti na teritorijama unutar Bosne i Hercegovine ubijeno
na hiljade bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata, dok je na hiljade drugih
zatvoreno u preko 50 zatočeničkih objekata u nehumanim uslovima.
Mnogi drugi su prisilno premešteni i deportovani iz svojih domova.
Pretpostavlja se da ukupan broj lica, proteranih ili zatočenih tokom
gorepomenutog perioda prelazi 250.000.


Optužnica tereti Miloševića
i za pogubljenje nekoliko hiljada muškaraca i dečaka, bosanskih
Muslimana, nakon pada Srebrenice u julu 1995. Oni su pogubljeni na mestu
zarobljavanja ili na drugim lokacijama na koje su prebacivani da bi bili
pogubljeni.


Pre nego što je potvrdio optužnicu
22. novembra 2001. sudija Mej je precizirao da je "od tužioca
tražio da dostavi dodatni materijal, te da je odgodio pregled optužnice
kako bi joj dao priliku da je izmeni."


Slobodan Milošević se tereti
na osnovu individualne krivične odgovornosti prema članu 7(1)
Statuta i na osnovu krivične odgovornosti nadređenog prema članu
7(3) Statuta za:


genocid i saučesništvo u genocidu
prema članu 4 Statuta,
zločine protiv čovečnosti
uključujući progon, istrebljivanje, ubistvo, zatvaranje, mučenje,
deportaciju i nehumana dela (prisilno premeštanje) prema članu
5 Statuta,
teška kršenja Ženevskih
konvencija iz 1949 uključujući hotimično lišavanje
života, protivpravno zatočenje, hotimično nanošenje
velikih patnji, protivpravne deportacije ili premeštanja, te uništavanje
i oduzimanje imovine širokih razmera prema članu 2 Statuta,
kršenja zakona i običaja ratovanja
uključujući, između ostalog, napade na civile, protivpravno
razaranje, pljačkanje imovine i okrutno postupanje prema članu
3 Statuta.

Optužnica je dostupna
na Internet stranici Međunarodnog suda.


*****