Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Theodor Meron imenovan za predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 1. mart 2012.
NJ/CS/1482t


Sudija Theodor Meron imenovan za predsednika Međunarodnog
rezidualnog mehanizma za krivične sudove

 

 Sudija Theodor Meron

 

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Theodora Merona za predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na četvorogodišnji mandat koji počinje 1. marta 2012.

Sudija Meron je od novembra 2011. na položaju predsednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. On će nastaviti da obavlja tu funkciju istovremeno s dužnostima predsednika Rezidualnog mehanizma.

Predsednik Meron je izjavio da je počastvovan poverenjem koje su mu ukazali generalni sekretar Ujedinjenih nacija i Savet bezbednosti i zadovoljan je što će moči da nastavi rad na obezbeđivanju pozivanja na odgovornost za zločine u skladu s međunarodnim pravom i standardima pravičnog pravosudnog procesa.

Kratka biografija sudije Merona kao i saopštenje za javnost generalnog sekretara Ujedinjenih nacije kojim se objavljuje imenovanje nalaze se u prilogu.

 

* * *

Kratka biografija sudije Merona

Saopštenje za javnost generalnog sekretara
Ujedinjenih nacija kojim se objavljuje imenovanje

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu