Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Theodor Meron, predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, obavestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da Srbija i Crna Gora ne ispunjava svoje obaveze prema MKSJ-u

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PRESIDENT
PRÉSIDENT
PREDSEDNIK

Hag, 4. maj 2004.

/P.I.S./840-t


SUDIJA THEODOR MERON, PREDSEDNIK MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG

SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU, OBAVESTIO SAVET BEZBEDNOSTI

UJEDINJENIH NACIJA DA SRBIJA I CRNA GORA NE ISPUNJAVA

SVOJE OBAVEZE PREMA MKSJ-u


U prilogu se nalazi kompletan tekst pisma koje je predsednik MKSJ-a, sudija Theodor Meron, poslao predsedavajućem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 4. maja 2004.


Ekselencijo,


U skladu sa odgovornostima koje imam kao predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, upućujem Vam izveštaj koji je Tužilaštvo pripremilo u skladu s pravilom 7 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u prilogu).


U tom izveštaju, tužilac se žali na stalno odbijanje Srbije i Crne Gore da ispuni svoje obaveze iz člana 29 Statuta i pravila 39 Pravilnika o postupku i dokazima. U izveštaju se trenutna saradnja Srbije i Crne Gore opisuje kao gotovo nepostojeća i tvrdi se da je nivo saradnje opao nakon izbora održanih u decembru 2003.


Tužilac posebno navodi propuste Srbije i Crne Gore da izvrši naloge za hapšenje koje je izdao Međunarodni sud i da ispuni zahteve sekretara u skladu s pravilom 59 Pravilnika Međunarodnog suda kojima se traži objašnjenje za takve propuste. Tužilac takođe navodi propuste Srbije i Crne Gore pri saradnji s tužiocem u naporima koje čini da osigura svedočenja i dokazni materijal, te pri oslobađanju svedoka obaveze čuvanja državne tajne kako bi Tužilaštvu dali izjave ili svedočili pred Međunarodnim sudom.


Smatram da izveštaj tužioca ukazuje na izuzetno ozbiljne propuste Srbije i Crne Gore i tužilac me je uverio da Srbija i Crna Gora ne ispunjava obaveze iz člana 29 Statuta i pravila 39 Pravilnika o postupku i dokazima. Takođe delim zabrinutost tužioca da su takvi propusti suprotni očekivanjima koja se Međunarodnom sudu nameću kroz strategiju izvršavanja mandata i da mogu ozbiljno ugroziti sposobnost Međunarodnog suda da ispuni ta očekivanja.


Bio bih Vam jako zahvalan, Ekselencijo, ako biste izveštaj tužioca dali na uvid članovima Saveta bezbednosti.


Primite, gospodine, izraze mog najdubljeg poštovanja.


Theodor Meron