Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije Claude Hanoteau i Gyõrgy Szénási položili zakletvu kao sudije ad litem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA

Den Haag, 25. januar 2005.

CT/P.I.S./930-t


SUDIJE CLAUDE HANOTEAU I GYŐRGY SZÉNÁSI

POLOŽILI ZAKLETVU KAO SUDIJE AD LITEM

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Danas, 25. januara 2005., sudije Claude Hanoteau (Francuska) and György Szénási (Mađarska) položili su zakletvu kao sudije ad litem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u skladu s rezolucijama Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine, te njihovim imenovanjem od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.


KRATKE BIOGRAFIJE


Sudija Claude Hanoteau:


Sudija Claude Hanoteau rođen je 4. januara 1939. u Parizu.


Sudija Hanoteau je studirao na Pravnom fakultetu u Parizu, gdje je diplomirao 1961., te u septembru iste godine položio prijemni ispit za l'École nationale de la magistrature. U septembru 1963., počeo je pohađati l'École nationale de la magistrature, a završne ispite položio je u junu 1966.


Prije nego što je imenovam sudijom ad litem MKSJ-a, sudija Hanoteau je od jula 1998. do imenovanja bio direktor l'École nationale de la magistrature. Od 1994. do 1998., bio je predsjednik apelacionog suda u Rennesu, a od 1992. do 1996. bio je predsjednik apelacionog suda u Papeeteu, francuska Polinezija i redovno vršio dužnost predsjednika porotnog suda francuske Polinezije.


Pored toga, sudija Hanoteau je od 1990. do 1992. bio predsjednik Višeg suda u Créteilu (Val de Marne), suda u okviru apelacionog suda u Parizu, a od 1988. do 1990. predsjednik apelacionog suda grada Nouméa (Nova Kaledonija). Od 1983. do 1987., bio je sudac apelacionog suda Pariza, s isključivom odgovornošću za jedno od predsjedništava porotnog suda, a od 1981. do 1983. bio je potpredsjednik Višeg suda u Parizu.


Od. 1973. do 1981., sudija Hanoteau je takođe radio kao viši istražni sudija na Višem sudu u Parizu, te od 1966. do 1973. kao istražni sudija na Višim sudovima u Arrasu, Lilleu i Lyonu.


Sudija Hanoteau je bio uključen u dvije misije nadgledanja referenduma u vezi s nezavisnošću Otoka Comoro i Teritorija Afara i Isa (Đibuti). Takođe je 1981. sudjelovao u radu koji je u Parizu i New Yorku provodio Vera Institute o upotrebi istraživanja javnog mnijenja od strane krivičnih sudova.


Tokom svoje karijere, sudija Hanoteau takođe je bio: Izvjestitelj Odbora za nasilje, 1973.; predavač na l'École nationale de la magistrature, od 1976. do 1980.; predsjedavajući, a zatim član Odbora direktora udruženja APCARS radeći za Pariški sud, od 1980 do 1984.


Sudija György Szénási:


Sudija György Szénási je rođen 1946. u Budimpešti.


Nakon što je 1971. stekao diplomu u studiju prava (Doctor Iuris) na Univerzitetu Loránd Eötvös u Budimpešti, zaposlio se u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Mađarske.


Svoju karijeru u Ministarstvu sudija Szénási je započeo kao pravni savjetnik u Odjeljenju za međunarodno pravo; od 1975. do 1979. bio je sekretar Stalne misije Mađarske pri Uredu Ujedinjenih nacija u Ženevi i sudjelovao na više diplomatskih i međunarodnih konferencija pravnog karaktera. Godine 1979., postao je viši pravni savjetnik, a zatim zamjenik šefa Odjeljenja za međunarodno pravo u Ministarstvu. Na tom je poslu ostao do 1985. Od 1986. do 1990., sudija Szénási je bio pravni savjetnik Stalne misije Mađarske pri uredu Ujedinjenih nacija u Ženevi i u skladu s tom funkcijom bio član nekoliko delegacija na konferencijama UN-a. Godine 1990., imenovan je šefom Odjeljenja za međunarodno pravo u Ministarstvu vanjskih poslova i na tom je položaju ostao do 2000.


Sudija Szénási je bio zastupnik mađarske Vlade u sporu između Mađarske i Slovačke oko projekta Gabčikovo-Nagymaros koji je vođen na Međunarodom sudu pravde. Takođe je bio izvanredni i opunomoćeni ambasador u raznim odborima i na konferencijama pravnog i međunarodnog karaktera. Takođe je bio odgovoran za sklapanje novih bilateralnih ugovornih odnosa s bivšim socijalističkim zemljama i bio je glavni pregovarač pri sklapanju bilateralnih sporazuma između Mađarske i Švicarske, a zatim s Hrvatskom o mirnom rješavanju spora (mirenje i arbitraža).


Tokom svoje karijere, sudija Szénási je pridanio razradi domaćih zakona u području diplomatskih i sličnih privilegija i imuniteta i u vezi s postupkom sklapanja međunarodnih ugovora. Takođe je pridonio izradi nacrta zakona o postupku sklapanja međunarodnih ugovora i nacrta izmjena i dopuna Ustava s tim u vezi.


Sudija Szénási je nedavno objavio dvije publikacije: “Role of the International Court of Justice in the development of international environmental law”, rad koji je predstavio na Kolokviju ICJ/UNITAR kojim se slavila 50. godišnjica Međunarodnog suda pravde, i rad “Some aspects of case-management and the Hungarian Experience” koji je prezentirao pred Međunarodnim sudom pravde.


*****