Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije Hans Henrik Brydensholt i Albin Eser položili zakletvu kao sudije ad litem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA VIJEĆA

Den Haag, 21. septembra 2004.

CT/P.I.S./896-E


SUDIJE HANS HENRIK BRYDENSHOLT I ALBIN ESER POLOŽILI ZAKLETVU

KAO SUDIJE AD LITEM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Danas, utorak, 21. septembra 2004., sudije Hans Henrik Brydensholt (Danska) i Albin Eser (Njemačka) položili su zakletvu kao sudije ad litem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) nakon što ih je imenovao Glavni sekretar Ujedinjenih nacija.


KRATKE BIOGRAFIJE


Sudija Hans Henrik Brydensholt:


Sudija Hans Henrik Brydensholt je rođen 12. augusta 1932.


Sudija Brydensholt se školovao na Univerzitetu u Kopenhagenu gdje je 1956. kao candidatus iuris stekao diplomu iz studija prava. Od. 1956. do 1957., sudija Brydensholt služio je u vojsci kao pomoćnik Glavnog vojnog tužioca, a od 1957. do 1971. radio je u Minstarstvu pravosuđa u kojem je napredovao do položaja načelnika Ureda za krivično pravo u Odjeljenju za izradu zakona. Od 1971. do 1980., sudija Brydensholt je bio Glavni direktor danske Službe za zatvorske i uvjetne kazne.


Prije nego što je imenovan sudijom ad litem MKSJ-a, sudija Brydensholt je radio kao sudija Visokog suda u Danskoj od 1980. do 2002., kad je umirovljen. Sudija Brydensholt je nastavio raditi kao savjetnik za reorganizaciju sudskog sistema u Albaniji i pravosuđa u Ugandi.


Pored toga, sudija Brydensholt je pomagao pravnom sektoru u Mozambiku, te u izradi zakona o lokalnoj upravi u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji, a 1977. je bio savjetnik u istraživačkoj misiji o mogućoj dansko-kenijskoj saradnji u području unapređivanja sudskog sistema u Keniji.


Tokom cijele svoje karijere, sudija Brydensholt je bio član ili predsjedavjući brojnih odbora, uključujući Međunarodnu studijsku grupu o upravljanju zatvorima u Strasbourgu, Francuska, 1983. kao predsjedavajući; Danski institut za proučavanje holokausta i genocida; Penal Reform International, London; Dansko društvo za krivično pravo, i Dansku podružnicu Transparency International.


Sudija Albin Eser:


Sudija Albin Eser je rođen 1935. u Leidersbachu, Unterfranken, Njemačka.


Od 1954. do 1958. sudija Eser je studirao pravo na Univerzitetima u Würzburgu, Tübingen i Free University u Berlinu, a od 1961. do 1964. je odslužio sudski staž u Würzburgu. Sudija Eser je 1991. radio na magisteriju iz komparativnog prava na New York University, a 1992. promoviran je u Dr. iuris utriusque (Dr.iur.utr.) na Univerzitetu u Würzburgu.


Prije nego što imenovan sudijom ad litem na MKSJ-u, sudija Eser je od 1982. bio na položaju direktora Instituta Max Planck za strano i međunarodno krivično pravo u Freiburgu. Dok je bio na Institutu Max Planck, sudija Eser je takođe od 1991. do 1997. bio potpredsjednik njemačke Fondacije za istraživanja, a od 1994. do 1997. predsjedavajući Sekcije za humanističke i društvene znanosti Društva Max Planck. Između 1971. i 1988., sudija Eser je bio sudija (Associate Judge) Višeg državnog suda u Hammu/Westphalia i Stuttgartu/Baden-Würtemberg, gdje je bio član petog odnosno trećeg senata za krivična pitanja.


Godine 1995. i 1996., sudija Eser je bio jedan od pokretača Komiteta stručnjaka koji je pripremio alternativni nacrt za Nacrt Statuta za Stalni Međunarodni krivični sud ("Sirakuški/freiburški nacrt"), a 1998. je u Rimu sudjelovao u pregovorima o strukturi Stalnog Međunarodnog krivičnog suda kao član njemačke delegacije na Diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.


Sudija Eser ima mnogo počasnih titula uključujući počasni akademski stupanj Dr.h.c. Univerziteta Waseda u Tokiju, Japan, 2001., univerzitetsku medalju Univerziteta u Varšavi, 2000., počasni akademski stupanj Dr.h.c. Univerziteta Peruana Los Andes, Huancayo, Peru, 1997., počasno članstvo u mađarskoj Akademiji znanosti, Budimpešta, Mađarska, 1993., počasno članstvo u japanskom Društvu za krivično pravo, 1992., te počasni akademski stupanj Dr.h.c. Univerziteta Jagiellon u Krakovu, Poljska, 1991.