Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izražavaju svoju zabrinutost u vezi sa suštinom svog pravosudnog rada za 1995. godinu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

1. februar 1995.
PC/PIO/003t

Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izražavaju svoju zabrinutost u vezi sa suštinom svog pravosudnog rada za 1995. godinu

 

Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su u ponedeljak, 30. januara 1995. godine, okončale svoju Petu plenarnu sednicu, koja je počela u ponedeljak 16. januara, jednoglasno usvojivši sledeću konačnu deklaraciju:

"Na kraju ove sednice, sudije Međunarodnog suda su napomenule da su završili sve što je od njih zahtevano kako bi Međunarodni sud ispunio svoju misiju: organizacija i uspostavljanje neophodne infrastrukture i usvajanje svih pravnih instrumenata potrebnih za vođenje suđenja (prvi pretres pred Međunarodnim sudom je zaista i održan 8. novembra 1994. godine).

Pa ipak, pre završetka, sudije su želele da izraze svoju zabrinutost u vezi s hitnošću s kojom bi odgovarajuće optužnice trebale biti podignute.

Treba podsetiti da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, uspostavljajući Međunarodni sud Rezolucijama 808 i 827, izričito nameravao da mu poveri istorijsku misiju privođenja pravdi lica odgovornih za “masovna ubistva”, “organizovano i sistematsko zatočenje i silovanje žena”, i praksu “etničkog čišćenja” na području bivše Jugoslavije kako bi time “doprineo ponovnom uspostavljanju i održanju mira”.

Imajući u vidu ozbiljnost i istorijsku dimenziju te misije, sudije žele da program podizanja optužnica efektivno ispuni očekivanja Saveta bezbednosti i šire međunarodne zajednice.

Tužilac je upoznat sa zabrinutošću sudija i naveo je da deli tu zabrinutost. Obavezao se da će upotrebiti resurse koje su sada stavile na raspolaganje Ujedinjene nacije i one zemlje članice koje su dale velikodušan doprinos Fondu za podršku, kako bi odgovarajuće optužnice bile podignute što je prije moguće”.


“Zakonodavne” aktivnosti Međunarodnog suda

Sudije su, osim toga, revidirale Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Od objavljivanja Pravilnika u februaru 1994. godine, Međunarodni sud je primio nekoliko sugestija za modifikacije koje su došle sa različitih strana (od nekih sudija, tužioca, država, pravnika i nevladinih organizacija).

Ove predloge je razmotrila Među-plenarna radna grupa koju je predvodio sudija Deschênes, koja je formirana na Četvrtoj plenarnoj sednici u julu 1994. godine i koja je svoje zaključke predstavila na Petoj plenarnoj sednici u januaru 1995. godine.

Ove izmene i dopune, koje se odnose na ukupno 42 pravila i uključuju jedno novo pravilo, mogu se podeliti u dve glavne kategorije: izmene i dopune koje unapređuju efikasnost Međunarodnog suda, i izmene i dopune koje unapređuju pravne garancije svim stranama u postupku (žrtvama, svedocima, optuženima, tužiocu).

Celokupni tekst ovih izmena i dopuna je dostupan na oba radna jezika Međunarodnog suda.

Imenovanje novog sekretara Međunarodnog suda

Sudije su srdačno pozdravile imenovanje gospođe Dorothee de Sampayo na mesto novog sekretara Međunarodnog suda.

Sudije su izrazile zadovoljstvo zbog toga što je gospođa de Sampayo prisustvovala većem delu Pete plenarne sednice dok je istovremeno obavljala dužnosti potpredsednika Apelacionog suda u Hagu.

Gospođa de Sampayo će preuzeti dužnosti sekretara Međunarodnog suda 1. februara 1995. godine.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org