Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije su zadužile predsjednika Suda da predstavi dugoroènu strategiju rada Suda

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY

GREFFE

SEKRETARIJAT

 

Hag, 19. april 2000.

CC-JL/P.I.S./491-t


SUDIJE SU ZADUŽILE
PREDSJEDNIKA SUDA DA PREDSTAVI

DUGOROČNU STRATEGIJU RADA SUDA


Juče, u utorak 18. aprila
2000, sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
(MKSJ) održale su vanrednu plenarnu sjednicu da bi se dogovorile o budućem
pravcu razvoja Suda. Raspravljali su uglavnom o tome na koji način
će se baviti sve većim brojem predmeta s obzirom na nedavna hapšenja
i strategiju tužioca.


Ova plenarna sjednica koju
je sazvao Predsjednik Međunarodnog suda, sudija Claude Jorda, je prva
sjednica na kojoj se raspravljalo o planiranoj studiji o tome šta se mora
učiniti da bi se osiguralo efikasno i pravovremeno sprovođenje
pravde u međunarodnim okvirima, kao osnovne funkcije Suda, što predstavlja
obavezu prema žrtvama i međunarodnoj zajednici.


Sudije su razmatrale razne
mogućnosti kako bi se došlo do fleksibilnih i pragmatičnih riješenja.
Zadužili su Predsjednika Jorda-u da sačini detaljan izvještaj, koji
će u nekoliko narednih sedmica biti predat odgovarajućim organima.
Od izvještaja predsjednika se takođe očekuje da pojasni već
poduzete mjere u cilju što boljeg korištenja postojećih resursa, u
svjetlu preporuka koje su sadržane u izvještaju Stručne grupe i u
skladu sa najavom predsjednika Suda na njegovoj prvoj konferenciji za
štampu 27. januara 2000. (pogledati izjavu predsjednika Suda u saopštenju
za javnost broj 466).


Na poziv sudija, tužilac Carla
Del Ponte, predstavila je pregled svoje strategije po kojoj do 2004. treba
završiti ukupno 36 istraga u vezi sa približno 150 osumnjičenih, od
kojih su skoro svi bili na najvišim mjestima odgovornosti (pogledati izjavu
tužioca u saopštenju za javnost broj 457 od 22. decembra 1999.) Ovaj pregled
je sudijama pomogao u tome da usredotoče rasprave na određene
izazove sa kojima se Sud suočava.


Predsjednik Suda namjerava
jednom godišnje održavati plenarnu sjednicu koja će se baviti pitanjima
sudske organizacije. Dvije Plenarne sjednice će se održati u julu
i decembru i na njima će se razmatrati godišnji izvještaj Suda i Pravilnik
o postupku i dokazima.


*****