Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije unijele izmjene i dopune pravila 28 na plenarnoj sjednici

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
PLENARY
PLENIERE
PLENARNA SJEDNICA

Hag, 8. aprila 2004.

JL/P.I.S./837t


SUDIJE UNIJELE IZMJENE I DOPUNE PRAVILA 28

NA PLENARNOJ SJEDNICI


Stalne sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su u utorak 6. aprila 2004. održale plenarnu sjednicu nakon usvajanja Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija broj 1534.


U toj rezoluciji, usvojenoj 26. marta 2004., Međunarodni sud je pozvan da “prilikom pregleda i potvrđivanja novih optužnica osigura da takve optužnice budu usredotočene na najviše rukovodstvo za koje postoji sumnja da snose najveću odgovornost za zločine u nadležnosti relevantnog Međunarodnog suda kako je navedeno u Rezoluciji broj 1503 (2003.)”.


U skladu s tim, sudije su na plenarnoj sjednici unijele izmjene i dopune pravila 28 (A) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, koje sada glasi:


(A) Pošto primi optužnicu na pregled od tužioca, sekretar će se konsultovati sa predsjednikom. Predsjednik će predmet proslijediti Kolegiju koji će utvrditi da li se optužnica prima facie usredotočuje na jednog ili više najviših rukovodilaca za koje se sumnja da snose najveću odgovornost za zločine u nadležnosti Međunarodnog suda. Ukoliko Kolegij utvrdi da optužnica zadovoljava ovaj kriterij, predsjednik će odrediti jednog od stalnih sudija iz pretresnih vijeća da pregleda optužnicu u skladu s pravilom 47. Ukoliko Kolegij utvrdi da optužnica ne zadovoljava ovaj kriterij, predsjednik će tu optužnicu vratiti sekretaru koji će taj zaključak prenijeti tužiocu.