Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudsko veće u predmetu Milan Martic u obilasku lokaliteta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na kojima su navodno izvršeni zločini

Sudsko veće u predmetu Milan Martic u obilasku lokaliteta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na kojima su navodno izvršeni zločini

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 25. septembar 2006
RH/MOW/1114t

SUDSKO VEĆE U PREDMETU MILAN MARTIĆ U OBILASKU LOKALITETA U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI NA KOJIMA SU NAVODNO IZVRŠENI ZLOČINI

Pretresno veće u postupku protiv Milana Martića, bivšeg vođe hrvatskih Srba u sukobima od 1991.-1995, danas je započelo obilazak nekoliko lokaliteta u Hrvatskoj i severozapadnoj Bosni i Hercegovini.

Pretresno veće je smatralo da "je u interesu pravde da se obiđu lokaliteti zločina navedenih u optužnici". Lokalitete koje će sudije obići od 25. do 30. septembra 2006. su odabrale obe stane u postupku.

Delegacija se sastoji od sudija Pretresnog veća I, pomoćnog osoblja sa Međunarodnog suda i predstavnika Tužilaštva i odbrane.

Tužilaštvo tereti Martića za niz zločina počinjenih tokom rata u Hrvatskoj. On se tereti za istrebljenje i ubistvo više stotina hrvatskih, muslimanskih i drugih nesrpskih civila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Takođe se tereti za dugotrajno i rutinsko zatvaranje i zatočenje stotina hrvatskih, muslimanskih i drugih nesrpskih civila u zatočeničkim objektima, kao i protivpravne napade na Zagreb, kao i hrvatska i muslimanska sela.

Suđenje Martiću je počelo 13. decembra 2005, a Tužilaštvo je završilo izvođenje dokaza 20. juna 2006. Obrana je počela sa izvođenjem dokaza 11. jula 2006. Očekuje se da će odbrana završiti izvođenje dokaza 20. novembra 2006. i da će se završne reči održati od 10. do 12. januara 2007.

*****

Obaveštavamo vas da tokom posete delegacija neće imati kontakta sa medijima.
Pitanja možete uputiti Kancelariji za medije Tribunala.
 

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici suda: www.icty.org