Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sutkinja Florence Mumba položila zakletvu kao članica Žalbenog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za Rwandu

Priopcenje za javnost - 19. studenog 2003.

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA
 

Den Haag, 19. studenog 2003.

CT/P.I.S./803-t
SUTKINJA FLORENCE MUMBA POLOŽILA ZAKLETVU KAO ČLANICA ŽALBENOG
VIJEĆA MEĐUNARODNOG KAZNENOG SUDA ZA RWANDU
Danas, u srijedu,
19. studenog 2003., sutkinja Florence Mumba (Zambija) položila je
zakletvu kao članica Žalbenog vijeća Međunarodnog
kaznenog suda za Rwandu. Svečanu zakletvu dala je putem video-linka
uspostavljenog između sjedišta MKSJ-a u Den Haagu i sjedišta
MKSR-a u Arushi (Tanzanija).


DODATNA INFORMACIJA


Nakon odlaska
suca Davida Hunta (Australija) sa Suda 17. studenog, predsjednik MKSJ-a,
sudac Theodor Meron u Žalbeno je vijeće rasporedio sutkinju
Florence Mumba. Kao i svi drugi članovi Žalbenog vijeća
MKSJ-a, sutkinja Mumba je automatski postala i članicom Žalbenog
vijeća Međunarodnog kaznenog suda za Rwandu, za koji je morala
položiti zakletvu.


KRATKI ŽIVOTOPIS


Sutkinja Florence
Ndepele Mwachande Mumba rođena je 17. prosinca 1948. u Mufuliri,
Zambija.


Karijeru u svojoj
domovini započela je 1993. kao pravna zastupnica na prvostupanjskom
sudu; 1975. postala je pravna zastupnica na prvostupanjskom/višem
sudu, a 1977. na Vrhovnom sudu. Sutkinja Mumba je 1978. postala direktorica
Službe za pravnu pomoć. Od 1980. zasjedala je u prvostupanjskim
predmetima, a zatim je predsjedavala radom nekoliko ad hoc nacionalnih
istražnih povjerenstava. Godine 1989. imenovana je na položaj
javnog pravobranitelja i na njemu je ostala sve dok 1997. nije imenovana
sutkinjom Vrhovnog suda Zambije.


Na međunarodnom
planu, sutkinja Mumba predstavljala je Zambiju na Konferenciji o statusu
žena održanoj 1985. u Nairobiju i na Afričkoj regionalnoj
konferenciji o statusu žena održanoj 1994. u Senegalu. U okviru
Međunarodnog povjerenstva pravnika, čija je članica od
1993., sudjelovala je u radu Odbora pravnih stručnjaka za protokol
za Afričku povelju o uspostavi afričkog suda za ljudska prava
1995. u Južnoj Africi. Sutkinja Mumba je također sudjelovala
na 6. svjetskoj konferenciji javnih pravobranitelja, kao regionalna direktorica
za Afriku i potpredsjednica Međunarodnog instituta javnih pravobranitelja,
održanoj 1996. u Argentini.


Također je
bila članica brojnih nacionalnih i međunarodnih povjerenstava
kao što je Povjerenstvo za razvoj prava u Zambiji (1976-1979), Vijeće
uredničkog odbora za izvještavanje o pravu u Zambiji (1981-1983),
Vijeće za pravno obrazovanje (1985-1990), Izborna komisija (1992-1994)
i Povjerenstvo Ujedinjenih naroda za status žena (1992-1995).


Florence
Ndepele Mwachande Mumba je izabrana za sutkinju Međunarodnog kaznenog
suda za bivšu Jugoslaviju 20. svibnja 1997., a zakletvu je položila
17. studenog iste godine.


Bila je
članica je Raspravnog vijeća u predmetu Tužitelj protiv
Zorana Kupreškića i drugih, a predsjedavala je Raspravnim
vijećem u sljedećim predmetima: Tužitelj protiv
Dražena Erdemovića, Tužitelj protiv
Ante Furundžije, Tužitelj protiv Dragoljuba Kunarca
i drugih,
Tužitelj protiv Milana Simića, i Tužitelj
protiv Blagoja Simića i drugih
. Kao sutkinja Žalbenog vijeća
zasjedala je u raznim predmetima: Tužitelj protiv Duška
Tadića
, u postupku radi nepoštovanja Suda protiv Milana
Vujina, te u predmetu Tužitelj protiv Zlatka Aleksovskog.


Sutkinja Florence
Mumba bila je potpredsjednica MKSJ-a u razdoblju od studenog 1999. do
studenog 2001. godine.