Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Svjedoci odbrane svjedoče uživo putem satelitske veze

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 15. oktobar 1996.
CC/PIO/0116t

Svjedoci odbrane svjedoče uživo putem satelitske veze

Od danas, utorka 15. oktobra 1996. godine, desetak svjedoka odbrane optuženog Tadića će svjedočiti uživo putem video-konferencijske veze između Banja Luke i Haaga.

"Zbog izuzetnih okolnosti..."

U podnesku podnijetom 20. marta 1996. godine odbrana je zatražila "da Pretresno vijeće dopusti svjedočenje putem video linka" zbog toga što će potencijalni svjedoci odbrane "odbiti da dobrovoljno dođu u Haag" ili su naznačili da "nisu spremni (...) ili voljni da dođu u Haag".

U svom odgovoru podnijetom 27. marta, tužilaštvo se usprotivilo ovom zahtjevu "zasnovanom na (...) nejasnim i spekulativnim razlozima".

Pretresno vijeće II je riješilo po ovom pitanju odlukom od 25. juna 1996. Sudije su zaključile da se jedina mjerodavna odredba (pravilo 71(D)) Pravilnika o postupku i dokazima "tiče prihvatanja dokaza putem vanpretresnog iskaza za naknadno korišćenje tokom suđenja" ali da je zbog izvanrednih okolnosti vezanih za vođenje suđenja dok sukob još uvijek traje ili je nedavno završen, u interesu pravde da Pretresno vijeće bude fleksibilno i da pokuša da stranama u postupku pruži mogućnost da svjedoče putem video-veze".

"Samo ukoliko su ispunjeni određeni kriterijumi..."

Pretresno vijeće II je naglasilo da ova mogućnost, koja je opravdana samo u izuzetnim okolnostima, mora i dalje biti izuzetak od pravila. Ova odluka naglašava da je "opšte pravilo da svjedoci moraju fizički biti prisutni u sjedištu Međunarodnog suda".

Sudije su pojasnile: "dokazna vrijednost svjedočenja putem video-veze, iako veća od svjedočenje putem vanpretresnog iskaza, nema istu težinu kao i svjedočenje u sudnici". Prema Pretresnom vijeću, "fizičko prisustvo svjedoka (...) sudiji omogućava sa ocijeni kredibilnost osobe koja svjedoči (...). Sem toga, fizičko prisustvo (...) može odvratiti svjedoka od lažnog svjedočenja".

Kao izuzetak od opšteg pravila da svjedok treba da bude fizički prisutan Pretresno vijeće "će dozvoliti svjedočenje putem video-veze samo ukoliko se ispune određeni kriterijumi, odnosno ako se pokaže da je svjedočenje nekog svjedoka dovoljno važno da postupak ne bi bio pravičan bez njega i da svjedok nije u stanju ili ne želi da dođe na Međunarodni sud".

Konkretno, sudije su u obzir uzele pismene iskaze pod zakletvom nekoliko svjedoka odbrane, u kojima je uspostavljena veza između svakog od njih i vremenskog okvira u kojem su navodni zločini počinjeni i izražena njihova bojazan i nespremnost da dođu u Hag. Na kraju, sudije su se uvjerile da su ovi svjedoci "dovoljno važni za odbranu optuženog alibijem".

Pravne, praktične i tehničke odredbe

Sekretarijat je, na instrukciju sudija, i uz stalnu koordinaciju i s odbranom i s tužilaštvom, u proteklih nekoliko mjeseci poduzeo sljedeće korake: identifikovao je Banja Luku kao glavni grad područja na kojem žive svjedoci. Sekretarijat je identifikovao sigurnu lokaciju u Banja Luci na kojoj će se obaviti svjedočenja. Organizovao je satelitsku vezu između te lokacije i sjedišta Međunarodnog suda, uz pomoć satelitskog sistema Ujedinjenih nacija putem satelita IntelSat 602. Prisutni u sudnici će svjedoke vidjeti i čuti uživo na ugrađenom ekranu; svjedoci će dobivati sliku i ton uživo iz sudnice na monitoru u prostoriji u kojoj će svjedočiti. Transport svjedoka do i od te lokacije će obaviti Sekretarijat (Služba za žrtve i svjedoke). Na licu mjesta, predsjedavajući službenik će se pobrinuti da je svjedočenje slobodno i dobrovoljno. On će provjeriti identitet svjedoka i objasniti prirodu postupka, kao i obavezu da se govori istina. On će obavijestiti svjedoke da mogu biti krivično gonjeni za krivoklestvo u slučaju lažnog svjedočenja, sprovešće polaganje zakletve i u svakom trenutku će izvještavati Pretresno vijeće o uslovima na toj lokaciji.

Predsjedavajući službenik će biti g. Dominique Marro, zamjenik sekretara Međunarodnog suda.

Takođe će biti prisutna dva nijema posmatrača, po jedan za obje strane u postupku: g. Michail Wladimiroff za tim odbrane, i g. Michael Keegan za tužilaštvo.

Očekuje se da će ovaj izvanredni pretres trajati oko nedjelju dana.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org