Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tri oficira JNA iz brigade stacionirane u Beogradu optužena za masovno pogubljenje muškaraca nesrba prisilno odvedenih iz Vukovarske bolnice

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 9. novembar 1995.
CC/PIO/024t

Tri oficira JNA iz brigade stacionirane u Beogradu optužena za masovno pogubljenje muškaraca nesrba prisilno odvedenih iz Vukovarske bolnice

 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju danas je objavio podizanje optužnica protiv tri visoka oficira Jugoslovenske narodne armije (JNA) zbog navodne odgovornosti za “masovna pogubljenja na Ovčari, u blizini Vukovara (oblast istočne Slavonije u Hrvatskoj) otprilike 260 zatočenih muškaraca nesrba koji su odvedeni iz Vukovarske bolnice 20. novembra 1991. godine”.

Optuženi

Tri optužena obuhvaćena ovom optužnicom su: - Mile Mrkšić (rođen 1947. godine), u to vreme pukovnik JNA i komandant Gardijske brigade iz Beograda, jedinice JNA koja je prvenstveno bila zadužena za napad (u leto i jesen 1991. godine) i okupaciju Vukovara koja je usledila (nakon što je grad zauzet 18. novembra 1991. godine). Nakon opsade Vukovara, unapređen je u čin generala Vojske Jugoslavije (VJ) pre nego što je 1995. godine postao vrhovni komandant ”Srpske vojske Krajine“. Miroslav Radić (star otprilike 35 godina), u to vreme kapetan JNA zadužen za specijalnu pešadiju koja je bila deo Gardijske brigade. Veselin Šljivančanin (rođen 1953. godine), u to vreme major JNA i načelnik bezbednosti Gardijske brigade. Od tada je unapređen u čin pukovnika Vojske Jugoslavije (VJ) i trenutno je zapovednik jedne brigade VJ u Podgorici (Crna Gora).

Činjenični navodi optužnice

Dva dana nakon pada Vukovara, 20. novembra 1991. godine, vojnici Gardijske brigade Jugoslovenske narodne armije (JNA) iz Beograda i srpske paravojne snage pod komandom ili nadzorom Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića, izveli su 261 muškaraca nesrba iz Vukovarske bolnice i prevezli ih do objekta na poljoprivrednom dobru Ovčara, gde su ih premlaćivali nekoliko sati. Nakon toga, ovi muškarci prebačeni su u grupama od 10 do 20 do mesta između Ovčare i sela Grabovo, gde su ih pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga streljali i ubili. Nakon pogubljenja, tela žrtava su buldožerom zakopana u masovnu grobnicu na Ovčari.

Žrtve, njih 261, bili su ranjeni pacijenti, osoblje bolnice, vojnici koji su branili grad, hrvatski politički aktivisti i drugi civili.

Svi ovi muškarci su bili živi nakon što su neprijateljstva u Vukovaru okončana, i svi ovi muškarci su pod stražom JNA odvedeni, prvo u kasarnu JNA, a nakon toga na poljoprivredno dobro Ovčara. Nakon toga, nisu više viđeni živi. Imena ovih ljudi, s imenima očeva datim u zagradi, i datumom rođenja su navedena u optužnici.

Istraga

Ova optužnica se odnosi na istragu koje je započeta u leto 1994. godine. Hrvatske vlasti su sarađivale sa istražiteljima, advokatima, analitičarima i prevodiocima Tužilaštva.

Ova istraga, koja se odnosi na jedan konkretan događaj (masakr ljudi iz Vukovarske bolnice), deo je veće istrage opsade i preuzimanja kontrole nad Vukovarom od strane JNA tokom 1991. godine. Istraga je i dalje u toku i druge optužnice će verovatno biti podignute tokom 1996. godine.

Krivična dela i optužbe

U optužnici se navodi da su Mile Mrkšić, Miroslav Radić i Veselin Šljivančanin krivično odgovorni za premlaćivanja i pogubljenja muškaraca nesrba odvedenih iz Vukovarske bolnice koji su kasnije pogubljeni na Ovčari i zakopani u masovnoj grobnici.

Za svakog od optuženih se navodi da je individualno odgovoran za krivična dela za koja se tereti u optužnici. Individualna krivična odgovornost uključuje izvršenje, planiranje, podsticanje, izdavanje naređenja ili na druge načine pomaganje i podržavanje u planiranju, pripremi ili izvršenju zločina.

Svaki pojedinačni optuženi je takođe krivično odgovoran za dela svojih potčinjenih, odnosno optuženi je znao ili je imao razloga da zna da će njemu potčinjena osoba izvršiti takva dela, a on je propustio da preduzme neophodne i odgovarajuće mere kako bi sprečio takva dela njemu podređenih.Optuženi su takođe odgovorni zbog toga što nisu kaznili svoje podređene u vezi s krivičnim delima počinjenim za vreme dok su bili pod komandom optuženih.

“Za svoja dela i propuste”, Mile Mrkšić, Miroslav Radić i Veselin Sljivančanin se terete za sledeće:

1. Teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. za namerno nanošenje teške patnje i hotimično lišavanje života žrtava koje su bile lica zaštićena Ženevskim konvencijama.

2. Kršenja zakona i običaja ratovanja, za okrutno postupanje i ubistvo žrtava.

3. Zločine protiv čovečnosti, za nečovečna dela i ubistva žrtava počinjena za vreme oružanog sukoba u sklopu rasprostranjenog i sistematskog napada usmerenog protiv civilnog stanovništva.

Optužnica i postupak

Tužilaštvo je optužnicu podnelo Sekretarijatu u ponedeljak, 30. oktobra 1995. godine.

Optužnicu je pregledao sudija Fouad Riad i potvrdio u utorak, 7. novembra 1995, i potpisao naloge za hapšenje optuženih.

Nalozi za hapšenje će biti prosleđeni nadležnim vlastima u Beogradu.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org