Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Trojica ad litem sudija položili svečane zakletve

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT
PRESIDENT
PREDSEDNIK
 

Hag, 10. april 2002.

JL/P.I.S./666-t


TROJICA AD LITEM SUDIJA POLOŽILI
SVEČANE ZAKLETVE


U sredu, 10. aprila 2002. trojica ad litem sudija
su položili svečane zakletve u skladu sa pravilom 14 Pravilnika o
postupku i dokazima Međunarodnog suda. Polaganju zakletvi je u ime
generalnog sekretara Ujedinjenih nacija prisustvovao Hans Holthuis, sekretar
Suda.


Trojica sudija ad litem su:


Mohamed El Habib Fassi Fihri (Maroko)

Volodomyr Vassylenko (Ukrajina)

Per-Johan Viktor Lindholm (Finska)


Predsednik Međunarodnog suda, sudija Claude Jorda
je ove ad litem sudije imenovao za sledeća suđenja:


Tužilac protiv Milomira Stakića

Mohamed El Habib Fassi Fihri

Volodomyr Vassylenko


Tužilac protiv Simića i drugih

Per-Johan Viktor Lindholm


*****


Biografije ad litem sudija mogu se dobiti od
Službe za informisanje javnosti.