Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilaštvo MKSJ-a objavljuje pobjednike likovnog konkursa

Tužilaštvo | | La Haye |

Tužilaštvo MKSJ sa zadovoljstvom objavljuje pobjednike likovnog konkursa koji je organizovan za studente univerziteta iz zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije:

     Amanda Bešić, Međunarodni univerzitet u Sarajevu – prvo mjesto

     Muhammet Suicmez, Međunarodni univerzitet u Sarajevu – drugo mjesto

     Maja Skenderović, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo i

     Muhamed Begić, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo  - treće mjesto (dijele)

Ovaj konkurs, koji je organizovan u saradnji s Outreach programom MKSJ-a, održan je u sklopu priprema Tužilaštva za objavljivanje knjige pod naslovom Krivično gonjenje na MKSJ-u vezano za seksualno nasilje počinjeno u sukobu (Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY), koja će biti objavljena tokom prve polovine 2016. godine. Učesnici konkursa su pozvani da iznesu vizuelno tumačenje i viđenje koncepata pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu.

Žiri koji je ocjenjivao likovne radove pristigle iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije bio je impresioniran njihovom raznovrsnošću i ukupnim kvalitetom. Izbor pristiglih radova, uključujući i nagrađene radove, biće izložen tokom promocije knjige 2016. godine.

Kontakt:
Ured MKSJ-a u Sarajevu
Outreach program
Tel: +387 (0)33 568 531
E-mail: sarajevo-outreach [at] un.org