Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilaštvo zahtjeva, a odbrana se protivi odgađanju suđenja Blaškiću do aprila 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 4. decembar 1996.
CC/PIO/0134t

Tužilaštvo zahtjeva, a odbrana se protivi odgađanju suđenja Blaškiću do aprila 1997.

Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za odgađanje suđenja generalu Tihomiru Blaškiću do 21. aprila 1997, umjesto 8. januara.

Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za odgodu 27. novembra 1996. kako bi mu bilo dozvoljeno više vremena da provede istragu u ovom predmetu.

U svom odgovoru, podnijetom 2. decembra 1996. odbrana se usprotivila ovom zahtjevu, tvrdeći da ni u Statutu niti u Pravilniku ne postoji ništa što bi opravdalo bilo kakvo odlaganje početka suđenja, i zahtjevala da ukoliko taj zahtjev bude odobren, general Blaškić bude privremeno pušten na slobodu.

Zahtjev tužilaštva

Izmijenjena optužnica protiv generala Blaškića je podnesena 15. novembra 1996. na potvrdu sudiji Gabrielle Kirk McDonald, i potvrđena 22. novembra 1996. godine. Prema tužilaštvu, ova izmijenjena optužnica, kojom se optuženi tereti po šest dodatnih tačaka za zločine protiv čovječnosti i teške povrede zakona i običaja ratovanja "prikladnije odražava navodna krivična djela optuženog".

U svom zahtjevu, tužilaštvo objašnjava da su faktori izvan njegove kontrole omeli njegovu spremnost za početak suđenja 8. januara 1997. kako je Pretresno vijeće I naložilo 2. oktobra 1996. godine. Konkretno, činjenica da ovaj predmet obuhvata "brojna krivična djela koja su počinile razne vojne jedinice na velikom geografskom području" zahtjeva prikupljanje dokaza, kako bi se utvrdilo da je svako od navedenih zasebnih krivičnih djela počinjeno, i kao drugo, kako bi se utvdila komandna odgovornost optuženog. "Ovo jeste i nadalje težak i kompleksan poduhvat", tvrdi tužilaštvo.

Tim tužilaštva takođe ometa nastavak lošeg odnosa između vlasti Herceg-Bosne i vlasti Bosne i Hercegovine, što je onemogućilo pronalaženje i intervjuisanje svjedoka i pribavljanje relevantne dokumentacije.

Od donošenja odluke Pretresnog vijeća I 2. oktobra u vezi sa zahtjevom tužilaštva za zaštitne mjere za žrtve i svjedoke, najmanje 19 "značajnih" svjedoka koji su prethodno pristali da svjedoče se u međuvremenu povuklo i tužilaštvo trenutno traži druge potencijalne svjedoke.

Tužilaštvo tvrdi da je njihov zahtjev opravdan time što ni u Statutu, ni u Pravilniku ne stoji da će predmet biti spreman za suđenje u momentu kada se potvrdi optužnica, već da će biti potrebno dodatno vrijeme. Nadalje, tužilaštvo tvrdi da pravo optuženog na suđenje u razumnom roku ne bi bilo ugroženo odgađanjem suđenja.

Odgovor odbrane

Odbrana tvrdi da je zahtjev tužilaštva za odgađanje suđenja kako bi mogli da nastave istrage "neprihvatljiv i treba biti odbačen".

Prema odbrani, tužilaštvo je imalo dovoljno vremena da pripremi svoje izvođenje dokaza, aludirajući na činjenicu da je optužnica protiv generala Blaškića podignuta u novembru 1995., a on prvi put stupio pred Pretresno vijeće I u aprilu 1996. godine. Sem toga, u septembru 1996. godine tužilaštvo je obavijestilo Pretresno vijeće da je spremno za početak suđenja najkasnije 1. februara 1997. godine. Svako daljnje odlaganje bi štetilo optuženom i predstavljalo bi kršenje njegovog prava na suđenje bez nepotrebnog odlaganja.

Odbrana tvrdi da ni Statut ni Pravilnik ne sadrže odredbe po kojem suđenje može biti odgođeno kako bi tužilaštvo sprovelo istragu sopstvenih navoda. "Umjesto toga, tužilaštvo treba sprovesti istragu prije pripremanja optužnice.

(. . .) Nigdje u Pravilniku nije predviđeno nikakvo odgađanje (. . .) kako bi tužilaštvo vratilo predmet u preliminarnu istražnu fazu".

Izmjena prvobitne optužnice ne predstavlja osnov za odlaganje suđenja. "Odgađanje je primjereno jedino da bi se obezbijedilo da optuženi ima dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu". Odbrana ne traži nikakvo slično odgađanje. Štaviše, tužilaštvo nije navelo kakve nove dokaze je otkrilo, što bi opravdalo odlaganje, niti korake koje namjerava da preduzme kako bi pribavilo ove dokaze, zbog čijeg neposjedovanja ne može da započne suđenje prema rasporedu.

Ukoliko tužilaštvo sada nema dovoljno dokaza da započne suđenje, ono ima "statutarnu (a možda i etičku) obavezu da zatraži povlačenje optužnice".

U slučajevima gdje dolazi do povlačenja optužnice, ne postoji osnov za dalji pritvor optuženog. Izuzetne okolnosti koje opravdavaju privremeno puštanje na slobodu u skladu s pravilom 65 postoje u ovom slučaju. Ukoliko bi tužilaštvo zahtijevalo ponovno podizanje optužnice u nekom budućem trenutku, general Blaškić je spreman da da garancije da će se dobrovoljno predati Međunarodnom sudu kad to od njega bude zahtijevano.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org