Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju gospođa Carla Del Ponte ponovo naglašava "nezadovoljavajuću saradnju" Savezne Republike Jugoslavije sa Tužilaštvom

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

OFFICE
OF THE PROSECUTOR
BUREAU
DU PROCUREUR
TUŽILAŠTVO
 

Hag, 20. decembra 2002.

FH/P.I.S./721-t


TUŽILAC
MEĐUNARODNOG
SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU GOSPOĐA
CARLA DEL PONTE PONOVO NAGLAŠAVA "NEZADOVOLJAVAJUĆU
SARADNJU" SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE SA TUŽILAŠTVOM


 


U prilogu ćete
naći
kompletan tekst izjave koju je dala Carla Del Ponte na konferenciji za
štampu održanoj
na Međunarodnom
sudu za bišu Jugoslaviju (MKSJ) 20. decembra 2002.


 


Žao mi je što Vam se moram ponovo obratiti povodom pitanja nezadovoljavajuće
saradnje Savezne Republike Jugoslavije sa Tužilaštvom.


Pre samo dva dana, predsedavajući
Saveta bezbednosti je dao izjavu u ime Saveta, podsećajući
sve države
na koje se to odnosi, a na prvom mestu Jugoslaviju, na obavezu potpune
saradnje sa MKSJ-om. Ova izjava je rezultat izveštaja predsednika MKSJ-a
sudije Claude Jorde Savetu bezbednosti o činjenici
da Jugoslavija ne ispunjava svoje međunarodne
obaveze.


U izjava predsedavajućeg
Saveta bezbednosti naglašava se obaveza Jugoslavije da ispunjava zahteve
Tužilaštva
za hapšenje i prebacivanje optuženih,
da omogući
pristup svedocima i pomaže
u istragama koje su u toku. Želela
bih da posebno obratite pažnju
na deo izjave u kome se "insistira da se države
ne mogu koristiti dijalog Tribunala i Vlada, odnosno odsustvo takvog dijaloga,
kao izgovor za neispunjavanje obaveza da u potpunosti sarađuju
sa Tribunalom, što im nalažu
rezolucije Saveta bezbednosti."


Povod za moju današnju izjavu jeste
činjenica
da je gospodin Svilanović,
ministar spoljnih poslova Jugoslavije i predsednik Nacionalnog saveta
za saradnju, upravo juče
odbio da razgovara sa mnom o pitanjima saradnje. Toliko o dijalogu. Umesto
toga, u medijima su se pojavili izveštaji, ukoliko su tačni,
da je ministar Svilanović
izjavio da je Tribunal Jugoslaviji "kamen o vratu", da je "saradnja
sa Tribunalom na najnižem
nivou" i da je "Tužilaštvo
izigralo poverenje vlasti u Beogradu" i, na kraju, da je "moguće
da će
sva saradnja prestati" zbog toga što u Tužilaštvu
postoji "pogrešna ocena situacije u Jugoslaviji". Jasno je da
nije moja dužnost
da razmatram situaciju u Jugoslaviji.


Iskreno sam razočarana
ovakvom neumesnom političkom
izjavom osobe koja je zadužena
za saradnju sa MKSJ-om. Takođe
nije tačno
da je Tužilaštvo
tražilo
opšti uvid u sve arhive u Jugoslaviji. Timovi Tužilaštva
moraju udovoljiti zahtevima sudskih veća
i imaju dužnost
da ispoštuju raspored koji im je zadat. U svakom pojedinom predmetu imamo
na raspolaganju tačno
određeno
ograničeno
vreme u toku kojeg moramo izvesti dokaze Tužilaštva.
U zahtevima za pristup dokumentima i informacijama koji se dostavljaju
vlastima u Beogradu konkretno se navodi koji se dokumenti traže:
to se, na primer, jasno vidi iz zahteva Tužilaštva
u predmetu Milošević
koji je dostavljen nedavno na osnovu pravila 54 bis. Iz tog zahteva
se jasno vidi i to da postoji veliki broj nerešenih zahteva, od kojih
su neki stari i po 20 meseci. Najbolje rezultate i pravedne rezultate
u krivičnim
postupcima koji su od takvog značaja
kao što su suđenja
u Hagu moguće
je postići
samo ako su dokumenti dostupni na vreme.


Teškoće
sa kojima se Tužilaštvo
susreće
u predmetu Milošević
u pogledu pristupa dokumentima i svedocima došli su do tačke
kada se više ne može
čekati
i kad je Sudsko veće
trebalo obavestiti o problemima sa kojima se suočavamo.
Želim ponoviti
da tim Tužilaštva
mora pred Sud dovesti najvažnije
svedoke i predočiti
najvažnije
dokumente unutar ograničenog
vremena koje mu sudsko veće
u određenom
predmetu stavlja na raspolaganje.


Na kraju, želim
vas obavestiti da sam juče
poslala pismo jugoslovenskim vlastima u vezi sa optuženim
g. Milutinovićem,
kako bi osigurali njegovu predaju u nadležnost
MKSJ-a i njegovo prebacivanje u Hag odmah po isteku mandata.


Hvala vam.