Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac MKSJ-a i OSCE izjavili da je pravosudni sistem Bosne i Hercegovine sposoban da efikasno procesuira predmete u vezi s ratnim zločinima

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 1. novembar 2011.
LJ/MOW/1458t


Tužilac MKSJ-a i OSCE izjavili da je pravosudni sistem Bosne i Hercegovine sposoban da efikasno procesuira predmete u vezi s ratnim zločinima

 

Serge Brammertz, tužilac MKSJ-a
 
Fletcher Burton, šef Misije OSCE-a u Bosni and Hercegovini
 

Serge Brammertz, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), i Fletcher M. Burton, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas su u Sarajevu objavili da je projekat Nadzor i izvještavanje u predmetima prebačenim u skladu s pravilom 11bis uspješno završen.
 
Mehanizam pravila 11bis omogućio je MKSJ-u da prebaci optužene srednjeg i nižeg ranga državama u regionu.

“Uspješno okončanje predmeta koje je Međunarodni sud prebacio Specijalnom odjeljenju za ratne zločine Suda BiH predstavlja važno dostignuće. Jedinstvena saradnja s Misijom OSCE-a u nadzoru postupaka doprinijela je razvoju jakog i trajnog partnerstva između Tužilaštva i tužilaca na lokalnom nivou, i u krajnoj liniji jačanju kapaciteta bosanskohercegovačkog pravosuđa” rekao je Brammertz.

“Ovaj mehanizam je postigao veliki uspjeh, kako u podršci Strategiji okončanja rada MKSJ-a tako i pokazujući da državni sud i državno tužilaštvo imaju potrebnu nezavisnost, profesionalizam i kapacitet da vode kompleksne postupke u vezi s ratnim zločinima”, rekao je Burton.

Tokom perioda od 2005. do 2010. godine, Misija je u ime Tužilaštva MKSJ-a nadzirala vođenje šest predmeta prosleđenih u skladu s pravilom 11bis sa ukupno deset optuženih kako bi osigurala da se primjenjuju međunarodni standardi. Burton je rekao da su ovi predmeti testirali sposobnosti bosanskohercegovačkog pravosuđa da vodi kompleksne predmete u vezi s ratnim zločinima na pravičan i efikasan način. “Nakon detaljnog nadgledanja svih postupaka, Misija je zaključila da je pravosudni sistem sposoban da procesuira predmete u vezi s ratnim zločinima u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima”, dodao je.

 

 

* * *

Procesuiranje predmeta ustupljenih Bosni i Hercegovini od strane MKSJ-a u skladu s pravilom 11bis: Osvrt na rezultate petogodišnjeg praćenja postupaka koje je provela Misija OSCE-a u BiH*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu