Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac MKSJ zahtijeva od Bosne i Hercegovine da privremeno uhapse generala Đukića i pukovnika Krsmanovića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
TUŽILAŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 7. februar 1996.
CC/PIO/031t

Tužilac MKSJ zahtijeva od Bosne i Hercegovine da privremeno uhapse generala Đukića
i pukovnika Krsmanovića

Tužilac, sudija Richard Goldstone, danas je izdao zahtjev u skladu s pravilom 40 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Zahtjev je upućen Vladi Bosne i Hercegovine i njime se zahtjeva da se dva osumnjičena privedu u ime Međunarodnog suda i da se preduzmu sve mjere kako bi se spriječio njihov bijeg.

Dvojica osumnjičenih su: general Đorđe Đukić i pukovnik Aleksa Krsmanović.

U skladu s članom 29 Statuta Međunarodnog suda, Vlada Bosne i Hercegovine ima obavezu da ispuni ovaj zahtjev Tužilaštva.

Tužilaštvo je podnijelo ovaj zahtjev u svjetlu informacija koje su mu pružene u vezi s aktivnostima ovih osoba koje se smatraju osumnjičenima u vezi s počinjenim zločinima koji spadaju u nadležnost Međunarodnog suda. U narednim danima posebna pažnja će biti posvećena sličnim zahtjevima u vezi s drugim osobama koja su bosanske vlasti uhapsile tokom prethodnih nekoliko dana.

Prema međunarodnom pravu, naročito u odnosu na Konvenciju o genocidu i Ženevske konvencije, sve države imaju obavezu da istražuju i izvedu pred sud osobe koje su počinile teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. U članu 9 Statuta Međunarodnog suda, Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je uvažio da Međunarodni sud i nacionalni sudovi imaju uporednu nadležnost i dao primat nadležnosti Međunarodnog suda. U skladu s primatom nadležnosti, Tužilaštvo razmatra da li da podigne optužnicu protiv generala Đukića i pukovnika Krsmanovića pred Međunarodnim sudom. Ukoliko Tužilaštvo odluči tako, protiv njih će biti podignute optužnice. Takođe se trenutno razmatraju dalji zahtjevi Vladi Bosne i Hercegovine da Međunarodnom sudu ustupi istrage koje sprovodi.

Tužilac želio da izrazi zahvalnost na kontinuiranoj saradnji koju Tužilaštvo dobija od Vlade Bosne i Hercegovine u istragama ratnih zločina i podsjeća druge vlade da i one imaju obavezu da sarađuju s Tužilaštvom.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org