Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac protiv Limaja i drugih Agim Murtezi pušten na slobodu nakon što je povučena optužnica protiv njega

Priopcenje za javnost - 28. februar 2003.

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ére INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Hag, 28. februar 2003.

CC/P.I.S./736-tTUŽILAC
PROTIV LIMAJA I DRUGIH


AGIM MURTEZI PUŠTEN NA SLOBODU NAKON ŠTO JE POVUČENA
OPTUŽNICA PROTIV NJEGADanas, u petak 28. februara 2003, sudija
Liu Daqun je naredio da se Agim Murtezi odmah pusti na slobodu i vrati
na Kosovo.


Ovom odlukom sudije Liu Daquna okončan
je pretres tokom kojeg je povučena
optužnica
protiv Agima Murtezija, a nakon zahtjeva Tužilaštva
i hitnog odgovora odbrane, podnesenih 28. februara.


Tužilaštvo je prvobitno podiglo optužnicu protiv Agima Murtezija
27. januara. Uhapšen je od strane snaga KFOR-a 17. februara i prebačen
narednog dana u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda
(pogledati saopštenje za javnost 729). Dana 20.
februara, prilikom prvog pojavljivanja pred sudiju Daqunom, Agim Murtezi
se izjasnio da nije kriv po optužbama koje su ga teretile. Nekoliko dana
kasnije, branilac Agima Murtezija je izdao izjavu u njegovo ime "tvrdeći
da on nije osoba koja se pominje u optužnici"
(pogledati
saopštenje za javnost 733).


*****