Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac protiv Slobodana Miloševića: zakazana rasprava u vezi s nastavkom suđenja s novim sudijom

Press Release . Communiqué de presse . Obaveštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE
PRETRESNO VIJEĆE

Hag, 18. mart 2004.

JM/P.I.S./172t


TUŽILAC PROTIV SLOBODANA MILOŠEVIĆA:

ZAKAZANA RASPRAVA U VEZI S NASTAVKOM SUĐENJA S NOVIM SUDIJOM


Danas, u četvrtak 18. marta 2004., sudija Theodor Meron, predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), izdao je nalog o rasporedu, u skladu s pravilom 15 bis (C) Pravilnika o postupku i dokazima, kojim se nalaže da se u četvrtak, 25. marta 2004., u 10:00 sati, održi rasprava u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića kako bi se “potvrdilo da li optuženi daje svoj pristanak da se postupak nastavi s novim sudijom”.


Nalog je izdat nakon što je predsednik Meron primio izveštaj predsedavajućeg sudije u tom predmetu, sudije Robinsona, kojim ga obaveštava da “usled bolesti sudije Maya koja je deovela do njegove ostavke”, koja stupa na snagu 31. maja 2004., sudija May “nije u mogućnosti da nastavi da učestvuje u suđenju u ovom predmetu”.