Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac Serge Brammertz se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo | | Hag |

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), Serge Brammertz, danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Tužilac je započeo svoje obraćanje izvestivši da se izricanje prvostepene presude u predmetu Mladić i presude po žalbi u predmetu Prlić i drugi očekuje do kraja novembra 2017, dok se očekuje da će postupak u predmetu Stanišić i Simatović početi sledeće sedmice. Tužilac je takođe izvestio Savet bezbednosti o statusu drugih postupaka pred MMKS, uključujući i o podnošenju žalbenih podnesaka u predmetima Karadžić i Šešelj.

Osvrnuvši se na potragu za preostalom osmoricom optuženih pred MKSR koji su još uvek u bekstvu, tužilac je izvestio Savet bezbednosti o naporima Tužilaštva da ih locira i uhapsi. Rekao je: “Želeo bih da naglasim našu rešenost da uhapsimo te optužene koji su u bekstvu i da ih privedemo pravdi. Žrtve genocida u Ruandi to zaslužuju”.

Tužilac Brammertz je takođe izvestio Savet bezbednosti o naporima Tužilaštva da pruži podršku krivičnom gonjenju za ratne zločine na nacionalnom nivou u Ruandi i na području bivše Jugoslavije. Tužilaštvo je nedavno, zajedno s državnim tužiocem Ruande, održalo petodnevni program izgradnje kapaciteta za tužioce iz Ruande i drugih istočnoafričkih država o istrazi i krivičnim gonjenjem za ratne zločine. Osim toga, Tužilaštvo će kasnije ovog meseca predstaviti prevod na bosanski, hrvatski ili srpski jezik svoje publikacije o krivičnom gonjenju pred MKSJ za zločine seksualnog nasilja počinjene u sukobu.

U odnosu na krivično gonjenje za ratne zločine na nacionalnom nivou na području bivše Jugoslavije, tužilac je izjavio: “Prethodno sam izveštavao da se regionalna pravosudna saradnja u pitanjima krivičnog pravosuđa na području bivše Jugoslavije kreće u pogrešnom smeru, a to je i danas slučaj”.

Na kraju, tužilac Brammertz je izrazio zabrinutost Tužilaštva zbog nastavka kontinuiranog i široko rasprostranjenog poricanja zločina i odbijanja da se prihvate činjenice koje su utvrdili MKSJ i MKSR. Tužilac je rekao: “Poruka poricanja i revizionizma je jasna i glasna. Priznajemo svoje žrtve, ali ne i vaše. Vaši ratni zločinci su naši heroji”.

Tužilac je pozvao da se na taj izazov hitno odgovori. Izjavio je: “Kada neodgovorni zvaničnici koriste podele, diskriminaciju i mržnju da bi obezbedili vlast, sukobi i zverstva mogu poprimiti sopstvenu logiku. To je bio slučaj pre dve decenije kada su genocid i etničko čišćenje započeti, a to važi i danas. Sa zatvaranjem MKSR, i predstojećim zatvaranjem MKSJ, sada je važnije nego ikada da se odgovori na ovaj izazov. Da bi se obezbedila mirna budućnost mora postojati zajedničko prihvatanje nedavne prošlosti”.

Tužilac je završio svoje obraćanje rekavši: “MKSJ će pre kraja ove godine ispuniti svoj mandat. Time će se zatvoriti jedno važno poglavlje koje je ovaj Savet započeo pre dvadeset četiri godine. Rad na ostvarivanju pravde za žrtve ratnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi će se ipak nastaviti”.