Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužioci iz Bosne i Hercegovine i ambasador OEBS-a u posjeti Međunarodnom sudu

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 22. maj 2008.
NJ/MOW/PR1253t


TUŽIOCI IZ BOSNE I HERCEGOVINE I AMBASADOR OEBS-A
U POSJETI MEĐUNARODNOM SUDU

 

Grupa kantonalnih i okružnih tužilaca iz Bosne i Hercegovine danas je okončala dvodnevnu radnu posjetu Međunarodnom sudu. Ova posjeta predstavlja još jedan element širokom programu saradnje Međunarodnog suda sa nacionalnim pravosuđima.

Međunarodni sud ostaje posvećen podršci koju daje razvoju i učvršćivanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini kao i onim državama bivše Jugosalavije u kojima ima nadležnost.

Ova posjeta rezultat je zajedničkih napora misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini i Outreach programa Međunarodnog suda, i osmišljena je da bi se tužioci upoznali sa radom Međunarodnog suda i da bi se ispitali načini na koje bi se podrška mogla unaprijediti.

Sekretar suda je tužiocima poželio dobrodošlicu, a oni su se kasnije susreli sa raznim zvaničnicima Tužilaštva, vijeća i Sekretarijata Međunarodnog suda.

Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Douglas Davidson je bio u pratnji tužilaca. Predsjednik suda i tužilac su iskoristili ovu priliku za održavanje bilateralnih sastanaka sa ambasadorom na kojima je razgovarano o većem broju pitanja vezanih za vladavinu prava.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org