Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

U Haagu počela konferencija o naslijeđu Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(isključivo za medije. Nije zvanični dokument.)
 

Haag, 23. februar 2010.
VE/MOW/PR1346t


U Haagu počela konferencija o naslijeđu Međunarodnog suda

Konferencija Međunarodnog suda “Procjena naslijeđa MKSJ-a” počela je danas u Haagu s više od 350 učesnika.

“Sazvali smo ovu konferenciju da bismo se konsultovali s vama u vezi s naslijeđem Međunarodnog suda i ocijenili već preduzete napore za obezbjeđivanje da sud ostavi trajan trag”, rekao je predsjednik Međunarodnog suda, Patrick Robinson, u svojoj uvodnoj riječi.

Konferencija pruža forum za diskusiju zainteresiranih strana, kako lokalnih, tako i međunarodnih, o ključnim elementima naslijeđa Međunarodnog suda, i o tome kako osigurati da Međunarodni sud ima trajan pozitivan uticaj na području bivše Jugoslavije i izvan njega.

“Vizija naslijeđa mora se dalje razvijati i ključna ideja koju bih želio iznijeti s tim u vezi jeste nacionalno vlasništvo. Države iz tog regiona ne samo što moraju raspolagati sredstvima za nastavljanje rada Međunarodnog suda u okviru svojih nacionalnih pravosudnih sistema, već moraju imati pristup svim javnim spisima Međunarodnog suda i mogućnost da ih uključe u svoj nacionalni kontekst prema svojim uslovima”, rekao je predsjednik Robinson.
Susponzori i suorganizatori konferencije su nizozemska Vlada i Projekat za ljudska prava Sanela Diana Jenkins pri Pravnom fakultetu Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (UCLA), a  velikodušnu podršku pružili su i Federalno ministarstvo vanjskih poslova Švicarske i Ministarstvo vanjskih poslova Finske.

Među govornicima i moderatorima su predsjednik, sekretar i tužilac Međunarodnog suda, kao i sadašnji i bivši sudije i zaposlenici MKSJ-a. Među panelistima su značajni akteri u regiji, kao što su glavni državni tužioci i tužioci za ratne zločine, sudije i ministri pravosuđa, kao i predstavnici udruženja žrtava i nevladinih organizacija. Njihov će doprinos biti dragocjen za razvijanje strategije naslijeđa Međunarodnog suda.

“Naslijeđe nije posjed Međunarodnog suda koji će biti pod njegovom kontrolom” rekao je predsjednik Robinson. “Uvjeren sam da ćemo putem razmjene ideja na ovoj konferenciji doći do cjelovitije i bogatije vizije o tome šta bi trebalo biti naslijeđe Međunarodnog suda, što će Međunarodnom sudu omogućiti da razradi odgovarajuću strategiju očuvanja naslijeđa”, zaključio je predsjednik.


* * *

Ako su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas kontaktirajte
Nermu Jelačić, glasnogovornicu Sekretarijata i sudskih vijeća na adresi:
jelacic [at] un.org (), ili tel. br.: +31 (0)70 512 5066, +31 (0)65 357 8006.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org