Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Uputstva medijima u vezi sa praćenjem svedočenja generala Wesleya Clarka

Obavestenje za medije - 11. decembar 2003.

Press Advisory . Avis pour information . Obaveštenje za medije

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)


Hag, 11. decembar 2003.

CVO/P.I.S./PA149


UPUTSTVA MEDIJIMA U VEZI SA PRAĆENJEM

SVEDOČENJA GENERALA WESLEYA CLARKA


Tokom svedočenja generala Wesleya Clarka 15.
i 16. decembra

suđenje u predmetu Milošević će biti
zatvoreno za javnost


Podsećamo Vas da će u skladu sa nalogom Pretresnog veća
III od 17. novembra 2003. (videti saopštenje za javnost br. 802),
Sudnica I biti zatvorena za javnost tokom svedočenja generala
Wesleya Clarka u predmetu Milošević 15. i 16. decembra 2003.
Svedočenje generala Clarka biće prikazano tek u petak 19.
decembra 2003, s početkom u 9:00 sati.


Međutim, s obzirom na to da će se tokom ta dva dana odvijati
suđenja u drugim predmetima, važiće sledeća pravila:


Kamere i foto aparati se neće moći uneti u zgradu Suda;
Svi intervjui pred kamerom vodiće se izvan zgrade Suda;
Predstavnicima medija koji ne budu imali kamere biće dozvoljen
pristup holu Suda, gde će moći koristiti prostorije za novinare.

Primenjivaće se uobičajene sigurnosne procedure:


Sve osobe koje ulaze u zgradu i njihove stvari će biti podvrgnuti
proveri. Nikome ko se u potpunosti ne ponaša u skladu sa zahtevima
radnika obezbeđenja Suda neće biti omogućen pristup u zgradu
Suda. Svi predstavnici medija moraju da pokažu svoju novinarsku legitimaciju
i lični dokument sa fotografijom.


Javno emitovanje svedočenja generala Wesleya Clarka u petak
19. decembra 2003.


Obaveštavamo Vas da će svedočenje generala Wesleya Clarka
15. i 16. decembra biti javno emitovano u petak 19. decembra, s početkom
u 09:00 sati. Molimo Vas da imate na umu da će svedočenje biti
emitovano sa pauzama (svakih 90 minuta biće pauza od 10 minuta).


Novinari i predstavnici medija koji namjeravaju doći u zgradu Međunarodnog
suda mogu pratiti emitovanje na sledećim mestima u zgradi
MKSJ-a:


na ekranima u galeriji za publiku sudnice I (na engleskom, dok se
prevod na francuski i bosanski/hrvatski/srpski može pratiti pomoću
slušalica).
na velikom ekranu u prostoriji u kojoj se održavaju redovne konferencije
MKSJ-a za novinare (samo na engleskom jeziku).

Novinari i predstavnici medija koji žele snimiti emitovano
svedočenje u zgradi MKSJ-a to mogu učiniti tako što će:


kontaktirati Službu za odnose sa javnošću MKSJ-a.
povezati svoje uređaje za snimanje sa izlazima u “audio
sobi” (potrebni XLR kablovi) ili u “video sobi” (kompletan
video signal dostupan). Na raspolaganju stoji 12 izlaza, što može
značiti da će mediji morati pomoći jedni drugima i deliti
snimak sa kolegama kako bi svi zainteresovani mogli doći do snimka.

Praćenje izvan zgrade MKSJ-a:


Kola sa satelitskom opremom signal mogu uzeti iz kutije za distribuciju
signala koja se nalazi ispred zgrade. Imajte na umu da je trenutno na
raspolaganju pet izlaza. Dodatna kutija za distribuciju signala će
biti postavljena, ukoliko to dozvole vremenski uslovi, što će
omogućiti dodatnih deset izlaza.

Novinari i predstavnici medija koji nisu u mogućnosti da dođu
u zgradu MKSJ-a moći će:


da prate svedočenje putem Internet stranice MKSJ-a na: http://www.un.org/icty/index-b.html
da kontaktiraju European Broadcasting Union (E.B.U), koja će
direktno prenositi svedočenje svojim članicama koje izraze
interes za to.

E.B.U. Eurovision:


Kontakt osoba: Piotr Azia


Tel: +41.22.717.28.46 ili 50


E-mail: azia [at] eurovision.net


Predstavnici radio stanica mogu za pomoć kontaktirati E.B.U. Radio
News.


Transkripti svedočenja generala Clarka će biti dostupni putem
Internet stranice MKSJ-a.


Kontakt sa službenicima za odnose sa javnošću generala
Clarka


Novinari koji žele kontaktirati službenike za odnose sa javnošću
generala Clarka tokom 15. i 16. decembra 2003. mogu doći do njih
putem sledećeg telefonskog broja: +44 7974 982591.


Za dodatne informacije molimo da se obratite Službi za odnose sa
javnošću MKSJ-a:

+31 (70) 512 5343 ili 512 5356