Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Usmena odluka na osnovu pravila 98 <i>bis</i> u predmetu <i>Šešelj</i> biće izrečena 4. maja 2011

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 21. april 2011.
    
VE/MOW/PA424t


Usmena odluka na osnovu pravila 98 bis u predmetu Šešelj biće izrečena 4. maja 2011

Pretresno veće III doneće usmenu odluku na osnovu pravila  98 bis u predmetu koji se vodi protiv Vojislava Šešelja, lidera Srpske radikalne stranke u sredu, 4. maja 2011. u 9:00 časova u sudnici I.

Predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju ovom pretresu moraju se akreditovati u Službi za medije na adresi press [at] icty.org ( )najkasnije do srede, 27. aprila u 12:00 časova.

Zahtevi za akreditaciju treba da sadrže naziv medijske kuće, imena i prezimena novinara, kamermana i drugog tehničkog osoblja, kao i broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta.

Pretres će se prenositi s odgodom od trideset minuta na vebsajtu Međunarodnog suda, na adresi www.icty.org kao i putem satelita, čije su koordinate kako sledi:


Naziv satelita: Intelsat 907
pozicija: 27.5 degrees west
DVB- PAL system
Not encrypted- in the clear
C band download frequency - 4109.809
Symbol rate – 1.384144
FEC QPSK ¾
B polarization (left circular)
Audio – 2 channels – Stereo

Podsećamo radio-televizijske kuće da se satelitski prenos nudi iz usluge, te da ga nije moguće garantovati.

Za više informacija novinari mogu stupiti u kontakt sa Službom za medije na telefon +31 70 512 8752.


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org