Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Uspješno zaključenje završne Konferencije o naslijeđu MKSJ-a

Međunarodni sud | | Haag |

Poslije tri dana diskusija i razgovora, MKSJ je danas zaključio svoju završnu Konferenciju o naslijeđu, koja je održana od 22. do 24. juna 2017. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH).

Najviši zvaničnici Međunarodnog suda, predsjednik Carmel Agius, tužilac Serge Brammertz i sekretar John Hocking, iznijeli su pozdravne napomene, nakon čega je njegova ekselencija Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, govorio u ime Predsjedništva i zemlje domaćina. U svom uvodnom govoru, predsjednik Agius je naglasio da je cilj Konferencije bio da se “‘preda štafeta’ zainteresovanima u regionu, zato što su [oni] ti koji će, na mnogo načina, biti odgovorni za nastavak naslijeđa Međunarodnog suda poslije 2017.”

Tužilac Brammertz naglasio je ključnu ulogu nacionalnih jurisdikcija u zemljama bivše Jugoslavije, ističući sljedeće: “Obezbijediti da državni sudovi imaju kapacitet za procesuiranje međunarodnih krivičnih djela je stoga od prevashodnog značaja.”

Sekretar John Hocking izjavio je da: “U našim sudnicama, oklop koji je štitio šefove država, ministre, ili generale probijen je skromnom istinom njihovih često bespomoćnih žrtava”, te je objasnio kako će naslijeđe Međunarodnog suda živjeti kroz nastojanja unutar i izvan sudnica u regionu i širom svijeta.

Tokom Konferencije, regionalni i međunarodni učesnici razgovarali su o ključnim oblastima naslijeđa Međunarodnog suda i upustili se u aktivan dijalog. Pored osam glavnih panel sesija, Konferencija je ugostila deset pratećih događaja, uključujući promociju knjige, premijeru dokumentarnog filma, otvaranje izložbe i razgovore o raznim regionalnim inicijativama tranzicione pravde.

Panel diskusije su počele s normativnim naslijeđem MKSJ-a i njegovim uticajima na nacionalne jurisdikcije, poslije čega su uslijedili paneli o rodnoj pravdi i vansudskom naslijeđu Međunarodnog suda, što je dovelo do konstruktivnih rasprava s publikom. Drugi dan Konferencije bio je posvećen operativnom naslijeđu Međunarodnog suda i tome kako ono može da bude od koristi u procesima pred nacionalnim sudovima; iskustvu svjedoka prilikom svjedočenja pred MKSJ-om i lokalnim mehanizmima za podršku svjedocima; i ulozi odbrane i lekcijama koje su naučene u obezbjeđivanju pravičnog suđenja. Dan je okončan stručnim panelom o istorijskoj vrijednosti naslijeđa Međunarodnog suda. Panelisti su se složili da će arhive Međunarodnog suda predstavljati značajan resurs za istoričare, društvene znanstvenike i druge u regionu i šire.

Završni panel Konferencije, koji se bavio nastojanjima  Međunarodnog suda u oblasti outreacha, održan je jutros, i na njemu je istaknuta potreba za kontinuiranom edukacijom i informisanjem o radu Međunarodnog suda. Konferencija je okončana prezentacijom zaključaka i preporuka proizašlih iz više panel diskusija. Naglašeno je da će sposobnost nacionalnih jurisdikcija da nastave presuđivanje u predmetima ratnih zločina u skladu s međunarodnim standardimna predstavljati ugaoni kamen naslijeđa Međunarodnog suda.

Gospodin Miguel de Serpa Soares, podsekretar za pravne poslove i pravni zastupnik Ujedinjenih nacija, iznio je završno obraćanje, osvrćući se na “moralno naslijeđe” Međunarodnog suda i hvaleći “napore u vezi s naslijeđem koje preduzima MKSJ, budući da će oni podsjetiti međunarodnu zajednicu da se naš rad na obezbjeđenju poštovanja ljudskih prava i vladavine prava nastavlja, da stvar pravde istrajava i da nada da će se stati na put nekažnjivosti i dalje živi.”

Završna Konferencija o naslijeđu predstavljala je jedan od ključnih događaja Dijaloga o naslijeđu MKSJ-a, niza događaja koji se održavaju tokom ove godine kako bi se obilježilo zatvaranje MKSJ-a, sa ciljem da se drugima omogući da njegov rad i dostignuća iskoriste kao osnovu za daljnje djelovanje.