Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Usvojen Pravilnik o postupku i dokazima Mehanizma za međunarodne krivične sudove

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 28. jun 2012.
SW/CS/1514t 
 

Usvojen Pravilnik o postupku i dokazima Mehanizma za međunarodne  krivične sudove
 

Sudije Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) nedavno su usvojile Pravilnik o postupku i dokazima, koji će voditi rad ove institucije koja ima mandat da obavlja dio osnovnih funkcija MKSJ-a i MKSR-a po okončanju njihovih mandata. Sudija Theodor Meron, predsjednik MMKS-a, izrazio je zahvalnost sudijama MMKS-a na njihovoj saradnji u razmatranju i usvajanju Pravilnika po ubrzanom postupku.

Pravilnikom o postupku i dokazima, usvojenom 8. juna 2012., biće regulisano vođenje prvostepenih i žalbenih postupaka pred MKKS-om, kao i praksa izricanja presuda i prijevremenog puštanja na slobodu.

Pravilnik kombinuje i oslanja se na procedure koje već postoje na dva pionirska međunarodna suda koji od sredine 1990.-ih krivično gone osobe za koje se smatra da su najodgovornije za zločine počinjene u ratovima u bivšoj Jugoslaviji i genocid u Ruandi.

Savjet bezbjednosti je uspostavio MMKS da obavlja preostale osnovne funkcije oba međunarodna suda nakon okončanja njihovih mandata i očuva naslijeđe ove dvije institucije.

Ogranak MKKS-a u Arushi, koji će pokrivati funkcije preuzete od MKSR-a, počeće sa radom 1. jula 2012., dok će ogranak MKKS-a smješten u Haagu, koji pokriva funkcije preuzete od MKSJ-a, početi sa radom 1. jula 2013.
 

***
Pravilnik o postupku i dokazima MMKS-a dostupan je na sljedećoj stranici

 *****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu