Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vanredna plenarna sjednica održana 30. rujna 2002.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PLENARY
PLÉNIERE
PLENARNA
SJEDNICA
 

Den
Haag, 1. listopad 2002.

JdH/P.I.S./696-t


Vanredna
plenarna sjednica održana 30. rujna 2002.


U ponedjeljak,
30. rujna 2002. godine, suci su održali vanrednu plenarnu sjednicu kako
bi u djelo proveli odluke proizišle iz debate Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
naroda održane 23. srpnja 2002., tjekom koje je predsjednik Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) predstavio strategiju
okončanja mandata Međunarodnog suda. Suci su posebice razmatrali,
te usvojili mjere koje će omogućiti provođenje principa
prijenosa predmeta nacionalnim sudovima.


Ovaj princip
je Vijeće sigurnosti usvojilo u izjavi svojega predsjednika od 23.
srpnja 2002. Vijeće sigurnosti je ukazalo da “MKSJ treba koncentrirati
svoj rad na krivično gonjenje civilnih, vojnih i paravojnih vođa
osumnjičenih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava
počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991., radije nego na
počinitelje nižega ranga”. Usvajanjem šire strategije Međunarodnog
suda, Vijeće je primilo k znanju “nakanu MKSJ-a da izmijeni svoj
Pravilnik o postupku i dokazima kako bi omogućio prijenos predmeta
kompetentnim nacionalnim sudovima."


Suci su izmijenili
pravilo 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima tako da ono sada
ima odgovarajuću odredbu za prijenos određenih predmeta sudovima
države na čijem teritoriju je optuženi uhićen ili sudovima države
na čijem teritoriju su zločini počinjeni. Uz to, novo pravilo
11 bis će također omogućiti sucima prijenos predmeta
bez obzira na to da li se optuženi nalazi u pritvoru Međunarodnog
suda ili ne.


Suci su također
odlučile da osnuju radnu grupu koja će raditi na poboljšanju
sudske prakse koja se provodi na Međunarodnom sudu.


*****