Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Više od 2.000 učenika učestvovalo u srednoškolskom projektu Outreach programa

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SEKRETARIJAT

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 5. jun 2012.
JKE/CS/PR1506t


Više od 2.000 učenika učestvovalo u srednoškolskom projektu Outreach programa


Outreach program Međunarodnog suda danas je, 50. prezentacijom, koja je održana u Gimnaziji "Eqrem Çabej" u Vučitrnu na Kosovu, okončao svoj pionirski poduhvat da rad Suda približi učenicima srednjih škola širom bivše Jugoslavije. 

Od prošlog decembra, više od 2.000 učenika u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu upoznato je s radom Međunarodnog suda i njegovim dostignućima u privođenju pravdi lica odgovornih za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjenog u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih godina XX veka.

Učenici koji su prisustvovali prezentacijama saznali su više o predmetima koji su okončani pred Međunarodnim sudom relevantnim za njihove države i lokalne zajednice, načinu na koji su ti predmeti doprineli utvrđivanju činjenica, kao i uticaju koji je MKSJ imao na razvoj vladavine prava u regionu.

Prezentacije su održane u nekim od zajednica koje su bile najteže pogođene sukobima tokom devedesetih godina XX veka, uključujući Foču, Srebrenicu, Višegrad, Prijedor, Mostar, Vukovar, Zadar, Petrinju, Kačanik i Glogovac.

Komentarišući značaj projekta u srednjim školama, Nerma Jelačić, šef Outreach programa MKSJ izjavila je: “Kroz ovaj projekat, mladi su podstaknuti da razmotre značaj rada Međunarodnog suda i njegovih dostignuća za oporavak njihovih zajednica i da svoja sopstvena iskustva stave u kontekst širih pitanja pravde, suočavanja s prošlošću i društvene obnove nakon sukoba. Zahvalni smo Evropskoj uniji i Vladi Finske, kao i onim vladama u državama na prostoru bivše Jugoslavije koje su podržale ovaj projekat”.

Koncizan izveštaj o ovom projektu će uključivati mišljenja učenika o Međunarodnom sudu i procesu suočavanja s prošlošću i biće objavljen uskoro.

Kako se MKSJ približava okončanju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o radu Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program nastoji da učvrsti nasleđe Međunarodnog suda širom regiona bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske komisije, a njegov rad s mladima bivše Jugoslavije velikodušno podržava Vlada Finske.

Više informacija o Outreach programu dostupno je na vebsajtu Međunarodnog suda.

 

*****

Ukoliko želite da podržite Outreach program MKSJ ili da se uključite u njegov rad, molimo vas stupite u kontakt s Nermom Jelačić, šefom Outreach programa, na jelacic [at] un.org ili +31 70 512 5066
 


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu