Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Video o naslijeđu MKSJ-a: Kraj nekažnjivosti

Haag |

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) osnovan je 1993. godine kao reakcija na masovna zvjerstva počinjena tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. MKSJ je bio prvi međunarodni krivični sud poslije Nirnberga i Tokija, nastao kao prvi savremeni pokušaj procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, počinjenih u sukobima.

Uprkos tome što je na početku vladao opšti skepticizam da će ikada postati funkcionalan, i iskušenjima ranih godina, MKSJ je postao prvi sud u istoriji koji je protiv nekog aktuelnog šefa države podigao optužnicu za zločine protiv čovječnosti, a kasnije stvorio pravnu i procesnu osnovu savremenog sistema međunarodnog krivičnog pravosuđa.

Tokom svojih suđenja, Međunarodni sud je saslušao blizu 5.000 svjedoka; utvrdio činjenice o brojnim stravičnim zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji, uključujući genocid; usvojio i implementirao brojne inovativne pravne presedane; te je dokazao da vođe mogu biti pozvane na odgovornost za međunarodna krivična djela, pod uslovom da postoji politička volja međunarodne zajednice. Gotovo četvrt vijeka poslije svog osnivanja, MKSJ ostavlja iza sebe bogato naslijeđe kao solidnu osnovu za dalji razvoj međunarodnog krivičnog prava u godinama koje dolaze.

Video prikazuje inovativna dostignuća MKSJ tokom poslednje 24 godine.