Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vidoje Blagojević prebaèen u Norvešku na odsluženje kazne

Vidoje Blagojević prebačen u Norvešku na odsluženje kazne

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 25. januar 2008.
JP/MOW/1213t

 

VIDOJE BLAGOJEVIĆ PREBAČEN U NORVEŠKU NA ODSLUŽENJE KAZNE

 

Vidoje Blagojević, bivši oficir vojske bosanskih Srba u istočnoj Bosni i Hercegovini, danas je prebačen u Norvešku na odsluženje kazne od 15 godina zatvora na koju je osuđen zbog svoju uloge u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995. godine.

          Pretresno veće je 17. januara 2005. osudilo Blagojevića na 18 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja progona, prisilnog premeštanja i ubistava bosanskih Muslimana, stanovnika srebreničke enclave, u julu 1995. godine. Takođe je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistava muškaraca i dečaka bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave koji su odvedeni u obližnji grad Bratunac nakon pada enklave. Blagojević je bio komandant Bratunačke brigade vojske bosanskih Srba u opštinama Bratunac i Zvornik u Bosni i Hercegovini.

Žalbeno veće je 9. maja 2007. godine zaključilo da je Pretresno veće pogrešno utvrdilo činjenično stanje kada je Blagojevića proglasilo krivim za saučesništvo u genocidu i umanjilo mu kaznu na 15 godina zatvora.

Podatke o predmetu koji sadrže pregled ovog postupka možete naći na internet stranici Međunarodnog suda na http://www.icty.org/cases/party/665/4

U ranijim predmetima, MKSJ je utvrdio da masovna pogubljenja više od 7.000 muškaraca i dečaka bosanskih Muslimana iz Srebrenice počinjena od strane vojske i policije bosanskih Srba predstavljaju delo genocida.

MKSJ je do danas okončao pet suđenja u vezi sa genocidom počinjenim u Srebrenici u julu 1995. godine, postupak u jednom predmetu sa sedam optuženih još uvek je u toku, dva optužena očekuju početak suđenja, a jedna osoba je prebačena na Sud Bosne i Hercegovine da bi joj se tamo sudilo. Još dve osobe, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, su u bekstvu.

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica zbog teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupak protiv 111 lica je okončan. 

*****
Dešavanja u sudnici možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda na: http://www.icty.org/