Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vladimir Kovačević proglašen nesposobnim za suđenje

Vladimir Kovačević proglašen nesposobnim za suđenje

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VEĆA

Den Haag, 12. april 2006.
OK/MOW/1069t

VLADIMIR KOVAČEVIĆ PROGLAŠEN NESPOSOBNIM ZA SUĐENJE

Pretresno veće u predmetu Tužilac protiv Vladimira Kovačevića je danas izdalo odluku kojom je optuženi proglašen nesposobnim za suđenje.
Veće je zaključilo da “optuženi nije sposoban da se izjasni o krivici i da mu se sudi, bez odricanja prava na ponovno pokretanje krivičnog postupka protiv njega ukoliko se njegovo psihičko stanje promeni”. To znači da ukoliko se kasnije utvrdi da je Vladimir Kovačević sposoban da mu se sudi, krivični postupak protiv njega može biti ponovo pokrenut.
Vladimir Kovačević, bivši komandant Trećeg bataljona 472. (trebinjske) motorizovane brigade Jugoslovenske narodne armije (JNA) tereti se za učešće u napadu na istorijski grad Dubrovnik u Hrvatskoj 1991. godine. Konkretno, Kovačević se tereti za ubistvo, okrutno postupanje, napade na civile, pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, protivpravne napade na civilne objekte kao i za uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namenjenim religiji, dobrotvornim svrhama i obrazovanju, umetnosti i nauci, te istorijskim spomenicima i umetničkim i naučnim delima počinjene u napadu 6. decembra 1991. godine.
Vladimir Kovačević je uhapšen 25. septembra 2003. u Srbiji, ali je njegovo prebacivanje na Međunarodni sud odloženo do 23. oktobra 2003. zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih zdravstvenih razloga, optuženi se nije mogao izjasniti o krivici po optužbama protiv njega. Po zahtevu odbrane, Pretresno veće je 2. juna 2004. naložilo da se Vladimir Kovačević privremeno pusti na slobodu na period od šest meseci radi lečenja u Sbiji i Crnoj Gori. Dana 2. decembra 2004, Veće je naložilo da se privremeno puštanje optuženog na slobodu produži do daljnjeg.
U međuvremenu, Veće je naložilo da se pripremi nekoliko lekarskih izveštaja i sve ih je pažljivo razmotrilo. Prilikom donošenja odluke, Veće je zaključilo da optuženi nije sposoban da se izjasni o krivici, da razume prirodu optužbi, da razume postupak, da razume detalje u vezi sa dokazima, da daje upustva svom braniocu, da shvati posledice postupka i da svedoči.
Od svog osnivanja 1993. godine, Međunarodni su je optužio 161 lice za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Do danas, postupci su okončani protiv 90 lica. Šestorica optuženih nalaze se na slobodi.

*****
Kompletan tekst odluke na engleskom jeziku možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda: http://www.un.org/icty/kovacevic-v/trialc/decision-e/060412.pdf
Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti
na Internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org