Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Vujadin Popović prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 14. april 2005.
CVO/MOW/961t

VUJADIN POPOVIĆ PREBAČEN U PRITVORSKU JEDINICU MKSJ

Danas, 14. aprila 2005., Vujadin Popović je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U bjekstvu se nalazio tri godine.

Opšti podaci

Optužnica protiv Vujadina Popovića objelodanjena je 21. oktobra 2002. u skladu sa nalogom koji je potpisao sudija Schomburg. Optužnica je prvobitno potvrđena 26. marta 2002., ali se nalazila pod nalogom za neobjelodanjivanje.

Činjenični navodi

U optužnici se navodi da je za vrijeme napada snaga bosanskih Srba na srebreničku enklavu u julu 1995., te ubijanja i pogubljenja muškaraca i dječaka bosanskih Muslimana koja su uslijedila, Vujadin Popović imao čin potpukovnika i bio pomoćnik komandanta Drinskog korpusa Vojske bosanskih Srba (VRS). Bio je prisutan i na dužnosti u zoni odgovornosti Drinskog korpusa koja je obuhvaćala Srebrenicu, Potočare, Bratunac i Zvornik, u periodu od 11. jula do 31. avgusta 1995. Tvrdi se da je na osnovu svog položaja pomoćnika komandanta za bezbjednost u Drinskom korpusu, Vujadin Popović takođe bio zadužen za postupak sa zarobljenim bosanskim Muslimanima iz Srebrenice u periodu od 11. jula 1995. do 1. novembra 1995.

U toku nekoliko dana nakon napada na Srebrenicu, snage VRS-a su zarobile, zatočile, po prijekom postupku pogubile i pokopale više od 7.000 muškaraca i mladića, bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave, a bosansko-muslimanske žene i djecu prisilno premjestile van enklave. Prema navodima optužnice, Vujadin Popović je počinio, planirao, poticao, naredio i na druge načine pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje navedenih zločina.

Navodi se da je Vujadin Popović, zajedno sa drugim starješinama i jedinicama VRS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) imenovanim u ovoj optužnici, bio član i svjesni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, zajednički cilj kojeg je bio, između ostalog: žene i djecu iz srebreničke enklave prisilno premjestiti u Kladanj, 12. jula i 13. jula 1995.; te zarobiti, zatočiti, po prijekom postupku strijeljanjem pogubiti, pokopati i nanovo zakopati hiljade bosanskih Muslimana, muškaraca i mladića od 16 do 60 godina iz srebreničke enklave, u periodu od 12. jula 1995. do 19. jula 1995. ili do približno tog datuma. Sprovođenje ovog udruženog zločinačkog poduhvata rezultiralo je pogubljenjem po prijekom postupku preko 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave.

Optužbe

U optužnici se Vujadin Popović tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) po:

jednoj tački za genocid (član 4 Statuta – genocid; alternativno, saučesništvo u genocidu) četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljenje; ubistvo; progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; nehumana djela (prisilno premještanje)) jednoj tački za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta – ubistvo).

Datum prvog stupanja optuženog pred sud bit će objavljen u dogledno vrijeme.

Integralni tekst Optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/case/popovic/4#ind