Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zajednički preliminarni zaključci sa konferencije stručnjaka OHR-a i haškog Tribunala o obimu aktivnosti procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

15.januar 2003.godine

Zajednički preliminarni zaključci sa konferencije stručnjaka OHR-a i haškog Tribunala o obimu aktivnosti procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini

13.-15.januara 2003.godine

Predsjednik Međunarodnog tribunala za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije, sudija Claude Jorda i viši zamjenik Visokog predstavnika i šef Ogranka za vladavinu prava, Bernard Fassier, su danas zaključili stručnu konferenciju o obimu aktivnosti koje se odnose na procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, u čijem radu su sudjelovali eksperti iz ove oblasti. Sudionici konferencije su razgovarali o aktivnostima koje je potrebno preduzeti kako bi se omogućilo efikasno procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Uvjereni da se radi o važnom i hitnom pitanju, stručnjaci haškog Tribunala i OHR-a su na konstruktivan način i u duhu saradnje razmotrili njegove parametre i obim. Sudionici konferencije su nastojali da za predstavnike međunarodne zajednice osiguraju bolje razumijevanje tehničkih zahtjeva vezanih za ovaj projekat, uključujući i broj predmeta koje će biti potrebno razmotriti kao i financijska opterećenja koja proizilaze iz razvijanja ovakvih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Sudionici konferencije su donijeli sljedeće preliminarne zaključke: Najpogodnija institucija za procesuiranje ratnih zločina u BiH bi bilo specijalizirano Vijeće u okviru Državnog suda BiH. Ovo Vijeće bi imalo jurisdikciju nad slučajevima koje bi mu uputio ICTY kao i nad najosjetljivijim slučajevima ratnih zločina na čije se procesuiranje čeka pred državnim institucijama. Kao dio Suda BiH, ovo Vijeće bi bilo državna institucija u kojoj bi privremeno radili i strani državljani. Utvrđene su i razmotrene opcije vezane za financiranje i pronalaženje objekata koji bi bili potrebni za ovakav projekat. Predstavnici međunarodne zajednice i njeni partneri u BiH će morati definirati i dalje razgovarati o potrebnim zahtjevima. Sveobuhvatni program zaštite svjedoka i sudija biti će suštinski dio ovog projekta. O formiranju ovog specijaliziranog Vijeća razgovarati će se i u okviru konsultacija između predstavnika OHR-a i lokalnih organa vlasti koje se trenutno odvijaju o pitanjima Državnog suda BiH i Tužilaštva BiH. Kopredsjedavajući konferencije su iskoristili posjetu Javiera Solane, generalnog sekretara Vijeća Evropske Unije i visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i ministra vanjskih poslova Grčke, George Papandreua povodom inauguracije Policijske misije EU kako bi ih obavijestili o napretku koji je postignut tokom konferencije. O tome su obavijestili i ambasadore zemalja članica Evropske Unije. Ovi preliminarni zaključci će biti prezentirani i na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira krajem januara 2003. godine. Naredni sastanak stručnjaka, na kojem će biti finalizirati prijedlozi, planiran je u trećoj sedmici februara 2003. godine u Hagu. Nakon toga prijedlozi će što je prije moguće biti prezentirani Vijeću sigurnosti UN-a.