Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zakazan pretres po pravilu 61 u predmetu protiv trojice oficira JNA optuženih za masakr u vukovarskoj bolnici

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 15. mart 1996.
CC/PIO/045t

Zakazan pretres po pravilu 61 u predmetu protiv trojice oficira JNA optuženih za masakr u vukovarskoj bolnici

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju održaće javni pretres u skladu s pravilom 61 u predmetu protiv trojice visokih oficira Jugoslovenske narodne armije (JNA) optuženih za masovna ubistva 261 muškarca nesrpske nacionalnosti na Ovčari, nedaleko od Vukovara.

Pretres će početi u sredu, 20. marta 1996. godine u 10:00 časova. Očekuje se da će trajati šest dana u periodu od dve nedelje tokom kojih će biti razmotreni dokazi i saslušani svedoci.

Optužnice protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina su podignute 7. novembra 1995. u vezi s navodnim masakrom koji se desio 20. novembra 1991. kada je 261 muškarac nesrpske nacionalnosti izveden iz vukovarske bolnice u hrvatskoj regiji istočna Slavonija. Istog dana su izdati nalozi za njihovo hapšenje i prosleđeni Vladi Savezne Republike Jugoslavije. Do današnjeg dana ova trojica optuženih su u bekstvu.

Postupak

Sudija Riad je donoseći nalog za razmatranje optužnice 6. marta 1996, tokom privatne sjednice u svom kabinetu, konstatovao da je od momenta kada je optužnica uručena prošao razuman rok u skladu s odeljkom (A) pravila 61. U međuvremenu, tužilac je preduzeo mere naznačene pod paragrafima (i) i (ii) pravila 61 (A) kako bi obavestio trojicu optuženih o postojanju optužnice protiv njih.

Tužilaštvo je 5. marta 1996. godine obavestilo sudiju Riada o koracima koje je preduzelo. To se, između ostalog, sastojalo iz prosleđivanja naloga za hapšenje od strane Sekretarijata Vladi Savezne Republike Jugoslavije 7. novembra 1996. godine i prosleđivanja diplomatskim predstavnicima Savezne Republike Jugoslavije u Holandiji 23. januara 1996. godine objave u formi oglasa za objavljivanje u novinama kako bi se optužena lica obavestila o postojanju optužnice u skladu s pravilom 60. Tužilaštvo je takođe utvrdilo da je optužnica objavljena u nekoliko jugoslovenskih listova, kao i na jednom televizijskom kanalu, i da je jedan od optuženih, Veselin Šljivančanin, javno potvrdio da zna za postojanje optužnice.

Izdajući nalog za razmatranje optužnice na otvorenoj sednici, sudija Riad je izjavio da je Tužilaštvo preduzelo sve razumne mere da obavesti optužena lica o postojanju optužnice i time ispunilo uslove navedene u pravilu 61 (A) Pravilnika o postupku i dokazima.

Svrha pretresa u skladu s pravilom 61

Nakon javnog pretresa, Pretresno veće I će moći da ponovo potvrdi optužnicu protiv optuženih, izda međunarodni nalog za hapšenje i, ukoliko to bude potrebno, obavesti Savet bezbednosti.

Pretres u skladu s pravilom 61 je javni podsetnik da se optuženi traže zbog ozbiljnih kršenja međunarodnog prava. Sem toga, pretresi u skladu s pravilom 61 pružaju žrtvama zločina mogućnost da stvore istorijski zapis protiv optuženih.

Optuženi

Trojica optuženih, Mile Mrkšić, Miroslav Radić i Veselin Šljivančanin, obavljali su dužnosti pukovnika, kapetana, odnosno majora JNA kada su se desila masovna pogubljenja na Ovčari. Prema optužnici, 20. novembra 1991. godine, dva dana nakon pada Vukovara u ruke JNA, vojnici Gardijske brigade iz Beograda, jedinice JNA i srpske paravojne snage pod komandom ili nadzorom Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina odvele su 261 muškarca nesrpske nacionalnosti iz Vukovarske bolnice i prevezle ih do poljoprivrednog dobra Ovčara, gde su prema navodima premlaćivani nekoliko časova. Nakon toga, prevezeni su u grupama od po deset do dvanaest ljudi na mesto između poljoprivrednog dobra Ovčara i Grabova, gde su ih pripadnici JNA i paravojnih jedinica navodno usmrtili pucnjima iz vatrenog oružja. Smatra se da su ovi muškarci, koji više nikad nisu viđeni živi, zakopani u masovnoj grobnici na Ovčari. Među žrtvama su bili i ranjenici, osoblje bolnice i vojnici koji su branili grad.

Optuženi se terete za teška kršenja Ženevskih konvencija iz 1949. godine zbog hotimičnog izazivanje velike patnje i hotimičnih ubistava žrtava koje su zaštićena lica po Ženevskim konvencijama, u skladu s članom 4 Ženevske konvencije IV. Dodatno se terete za kršenja zakona i običaja ratovanja, za okrutno postupanje i ubistva optuženih, i zločine protiv čovečnosti, za nečovečna dela i ubistva žrtava, počinjena za vreme oružanog sukoba, u sklopu široko rasprostranjenih i sistematskih napada usmerenih protiv civilnog stanovništva. Prema optužnici, individualno su odgovorni za krivična dela za koja se terete, te krivično odgovorni za dela koja su počinili njihovi podređeni.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org