Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Završena akreditacija medija za prisustvovanje usmenoj odluci po zahtevu u skladu s pravilom 98bis u predmetu Vojislava Šešelja

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 27. april 2011.
    
VE/MOW/PA425t


Završena akreditacija medija za prisustvovanje usmenoj odluci po zahtevu
u skladu s pravilom 98bis u predmetu Vojislava Šešelja 


Akreditacija medija za prisustvovanje usmenoj odluci po zahtevu u skladu s pravilom  98bis u predmetu koji se vodi protiv Vojislava Šešelja je završena.

Novinari koji su poslali zahtev za akreditaciju biće kontaktirani početkom sledeće sedmice s detaljima o tome kako da dođu do aule Suda i galerije za javnost.

U blizini zgrade Međunarodnog suda dostupan je ograničen prostor za reportažna kola. Međunarodni sud ne izdaje akreditacije za reportažna kola, pa mesta zauzimaju oni koji prvi dođu do njih. Gradske vlasti će tražiti da se uklone vozila parkirana na prostoru koji za to nije predviđen.

U auli Međunarodnog suda i izvan nje na raspolaganju je ograničen broj priključaka za prenos. Međutim, medijske kuće moraju se pobrinuti za adekvatne kablove i opskrbu električnom energijom.

Pretres će se prenositi s odgodom od trideset minuta na vebsajtu Međunarodnog suda, na adresi www.icty.org kao i putem satelita, čije su koordinate kako sledi:


Naziv satelita: Intelsat 907
pozicija: 27.5 degrees west
DVB- PAL system
Not encrypted- in the clear
C band download frequency - 4109.809
Symbol rate – 1.384144
FEC QPSK ¾
B polarization (left circular)
Audio – 2 channels – Stereo

Podsećamo radio-televizijske kuće da se satelitski prenos nudi iz usluge, te da ga nije moguće garantovati.

Za više informacija novinari mogu stupiti u kontakt sa Službom za medije na telefon +31 70 512 8752.


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org