Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Završna svečanost projekta Pravda i ratni zločini biće održana u srijedu, 26. oktobra, u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)     
 

Haag, 25. oktobar 2011.
VE/MOW/PA466t


Završna svečanost projekta Pravda i ratni zločini biće održana u srijedu, 26. oktobra, u Sarajevu

 

 

Projekat Pravda i ratni zločini biće završen u srijedu, 26. oktobra, u Sarajevu, gdje će se predstavnici pravosuđa iz cijele regije sastati s partnerima na projektu kako bi proslavili dostignuća koja je projekat postigao.

Predstavnici sredstava javnog informisanja ljubazno se pozivaju da prisustvuju završnoj svečanosti, koja će početi u 9:00 sati i konferenciji za štampu, koja će uslijediti nakon toga u 10:00 sati u Hotelu Europa, u Sarajevu, Ulica Vladislava Skarića br. 5.  Govornici na konferenciji za štampu će biti ambasador Janez Lenarčič, direktor Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a, Fausto Pocar, sudija MKSJ-a, sudija Meddžida Kreso, predsjednica Suda BiH, i dr Renzo Daviddi, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Projekat Pravda i ratni zločini vrijedan je 4 milona eura, finansira ga Evropska unija, a koordinira  OSCE/ODIHR u partnerstvu s MKSJ-om i UNICRI-jem. Pokrenut je u maju 2010. godine kako bi obezbijedio transfer znanja i materijala MKSJ-a pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji, ne samo prevođenjem većine materijala MKSJ-a na lokalne jezike regiona, već i omogućavanjem razmjene znanja i ekspertize između zvaničnika MKSJ-a i pravnih stručnjaka iz nacionalnih pravosudnih sistema.

U sklopu završne svečanosti, sudija Fausto Pocar, sudija Liu Daqun, sudija Frederick Harhoff i sudija Árpád Prandler održaće sastanak sa svojim kolegama iz nacionalnih pravosudnih sistema i razmijeniti iskustva u presuđivanju u predmetima u vezi s ratnim zločinima.

Komentarišući ovaj projekat, sudija Faustor Pocar je izjavio: “Projekat Pravda i ratni zločini pružio je jedinstvenu priliku sudijama i pravnom osoblju MKSJ-a da razmijene iskustva sa svojim kolegama na nacionalnom nivou i obezbijede da se lekcije koje je naučio Međunarodni sud efektivno prenesu sadašnjim i budućim generacijama pravnih stručnjaka u cijeloj regiji”.

Naporima Međunarodnog suda izrađeno je 60.000 stranica transkripata pretresa vođenih pred Međunarodnim sudom na lokalnim jezicima i prevedena je baza podataka Sudska praksa Žalbenog vijeća (ACCLRT). Projekat je imao i snažan praktični aspekt u kojom su lokalni pravni stručnjaci prošli obuku o zaštiti svjedoka, upotrebi baze podataka Sudski spisi MKSJ-a, podnošenju zahtjeva za pomoć MKSJ-u, a organizovani su i sastanci zvaničnika MKSJ-a s pravnim stručnjacima koji rade na nacionalnom nivou.
 

* * *

Za više informacija molimo vas da kontaktirate gđu. Sanelu Tunović, predstavnicu za outreach projekta Pravda i ratni zločini na +387 61 539 535 ili na wcjp [at] odihr.pl

Više informacija o projektu Pravda i ratni zločini

 
 * * *

Projekat Pravda i ratni zločini


Ovaj projekat finansira
Evropska unija
Sprovode:          

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu