Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Završni serijal predavanja o naslijeđu MKSJ-a

| Haag |

Nakon 24 godine rada, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) će zatvoriti svoja vrata krajem ove godine. Kako bi obilježili ovaj događaj, MKSJ i Grotius centar za međunarodne pravne studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Leidenu zajednički organizuju serijal od četiri predavanja kojima će predstaviti rad različitih organa Međunarodnog suda, kao i Udruženja branilaca koji postupaju pred njim.

Svako od predavanja biće posvećeno jednom konkretnom organu Međunarodnog suda, s ciljem da se predstave jedinstvena iskustva osoblja MKSJ-a i onog angažovanog u odbrani, koji su imali ključnu ulogu u radu Međunarodnog suda.

Ovaj serijal predstavlja uzbudljivu priliku za predstavnike akademske zajednice, studente i pravne stručnjake da se sastanu i upoznaju neke od ljudi koji rade “iza kulisa” Međunarodnog suda. Diskusije će započinjati uvodnim izlaganjima visokih zvaničnika iz svakog od relevantnih organa – predsjednika MKSJ-a, sudije Carmela Agiusa, zamjenice sekretara, Kate Mackintosh, zamjenice tužioca, Michelle Jarvis, i predstavnika Udruženja branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima – nakon čega će uslijediti moderirana panel-diskusija u kojoj će učestvovati po četiri zaposlena MKSJ-a ili predstavnika Udruženja branilaca.

Predavanja će se održati na kampusu Leidenskog univerziteta u Haagu (Wijnhaven, soba 2.02, Turfmarkt 99), od 17:00 do 19:00 sati, nakon čega će uslijediti prijem, sljedećih datuma:

  • 5. oktobar 2017. - “Kako je radio Sekretarijat MKSJ-a
  • 19. oktobar 2017. - “Kako su radili branioci koji su postupali pred MKSJ-em” 
  • 2. novembar 2017. - “Kako je radilo Tužilaštvo MKSJ-a
  • 16. novembar 2017. - “Kako su radila Sudska vijeća MKSJ-a”

Svi zainteresovani koji žele da prisustvuju predavanjima treba da se registruju za svako pojedinačno predavanje putem e-maila na sljedećoj adresi:  grotiuscentre [at] law.leidenuniv.nl.

Za dodatne informacije o Serijalu predavanja o naslijeđu MKSJ-a stupite u kontakt sa Službom za komunikacije MKSJ na adresi: ICTYlegacydialogues [at] un.org.

Serijal predavanja o naslijeđu MKSJ-a predstavlja dio niza skupova pod nazivom “Dijalozi o naslijeđu MKSJ”, koji imaju za cilj da obezbijede da se doprinos Međunarodnog suda pozivanju na odgovornost za međunarodne zločine održi i nakon što se njegova vrata zatvore.