Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zdravku Muciću odobreno prijevremeno puštenje na slobodu

PREDSJEDNIK
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 9. juli 2003.
JL/P.I.S./768-t

Zdravku Muciću odobreno prijevremeno puštenje na slobodu

Dana 9. jula 2003., predsjednik Međunarodnog krivičnogsuda za bivšu Jugoslaviju, sudija Theodor Meron, odobrio je zahtjevZdravka Mucića za prijevremeno puštanje na slobodu, koje stupana snagu 18 jula.

Zdravko Mucić, koji je bio jedan od suoptuženih u predmetupoznatom kao “Logor Čelebići”, osuđen je 16.novembra 1998. na sedam godina zatvora (vidjeti saopštenjeza javnost br. 364e). Po okončanju postupka pred Žalbenimvijećem i pred novim pretresnim vijećem, prvobitna kazna je9. oktobra 2001. povećana na devet godina zatvora (vidjeti saopštenjeza javnost 628t). Dana 8. aprila 2003., Žalbeno vijeće jepotvrdilo tu kaznu (vidjeti saopštenje za javnostbr. 743t). Istoga dana, Zdravko Mucić, koji se nalazio u pritvoruod 18. marta 1996., prije početka i tokom suđenja, podnio jezahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Predsjednik je prvo razmotrio da li Zdravko Mucić,koji nije izdržavao kaznu u jednoj od država koje su sa Međunarodnimsudom potpisale sporazum o izvršenju kazni, ima pravo da bude prijevremenopušten na slobodu. Uzevši u obzir da Upustva o postupku odlučivanjao molbama za pomilovanje, ublažavanje kazne i prijevremeno puštanjena slobodu osoba koje su osuđene pred Međunarodnim sudom neutvrđuju jasno proceduru za prijevremeno puštanje na sloboduu slučaju kada je osuđena osoba izdržavala kaznu u Pritvorskojjedinici Međunarodnog suda, te da se uslovi za sticanje prava naulaganje molbi za prijevremeno puštanje na slobodu trebaju podjednakoprimjenjivati na sve osuđene osobe, predsjednik je zaključioda se “pravo na prijevremeno puštanje na slobodu u državamapotpisnicama stiče nakon dvije trećine izdržane kazne (…)”te da je “molba Zdravka Mucića prihvatljiva jer je izdržaodvije trećine kazne(…)”.

Predsjednik je dalje razmotrio više podnesaka, uključujućii izvještaje upravnika Pritvorske jedinice i Tužilaštva.Osim toga, 24. juna je obavljen razgovor sa Zdravkom Mucićem, kojije “potvrdio da su uslovi u zarobljeničkom logoru Čelebićibili strašni i izrazio je svoje poštovanje, i zahvalnost, vijećui sudskom postupku”. Predsjednik se takođe konsultovao sa članovimaKolegija.

Donoseći ovaj nalog, predsjednik Suda je uzeo uobzir “težinu krivičnog djela koje je Zdravko Mucićpočinio kao komandant zarobljeničkog logora Čelebići”i “odlučnost Zdravka Mucića da se ponovo integrišeu društvo, njegovo dobro fizičko i psihičko stanje, besprijekornovladanje u pritvoru, privrženost porodici i mogućnost da senakon puštanja na slobodu nečim profesionalno bavi.

Zdravko Mucić je šesta osoba osuđena predMeđunarodnim sudom koja je odslužila svoju kaznu (DraženErdemović, Zlatko Aleksovski, Dragan Kolundžija, Milojica Kosi Damir Došen).

Jedanaest osuđenih osoba se trenutno nalazi na izdržavanjukazne (Duško Sikirica, Drago Josipović, Vladimir šantić,Stevan Todorović, Anto Furundžija,Duško Tadić, Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač, Zoran Vuković,Goran Jelisić i Biljana Plavšić). Trojica optuženihkoji su osuđeni i kojima je izrečena kazna čekaju na prebacivanjeu zemlju u kojoj će izdržavati kazne (Milan Simić, HazimDelić i Esad Landžo).