Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Zoran Vuković uhapšen u Bosni i Hercegovini od strane SFOR-a

TRIBUNAL
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
The Hague, 24 December 1999
CC/ P.I.S./ 458-e

Zoran Vuković uhapšen u Bosni i Hercegovini od strane SFOR-a

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) pozdravlja hapšenje Zorana VUKOVIĆA od strane snaga SFOR-a, u četvrtak 23. decembra 1999.

Zoran VUKOVIĆ je jedan od sedam osoba protiv kojih je u junu 1996. podignuta optužnica za zločine koji su počinjeni tokom napada i nakon preuzimanja opštine Foča (jugoistočna Bosna i Hercegovina) od strane vojnih i paravojnih snaga bosanskih Srba 1992. godine.

On je treći optuženi sa optužnice “Foča” koji se nalazi u pritvoru Međunarodnog suda. Prethodno se Dragoljub KUNARAC predao 4. marta 1998., a Radomir KOVAČ je uhapšen od strane SFOR-a 2. augusta 1999.

Hapšenjem Zorana VUKOVIĆA, broj optuženih koji se nalaze u pritvoru Suda povećan je na 34. Trenutno se u bjekstvu nalazi 31 optužena osoba.

PODACI O OPTUŽENOM I OPTUŽNICI

Zoran VUKOVIĆ je rođen 6. septembra 1955. Prema navodima optužnice, učestvovao je u napadu na Foču i okolna sela kao i u hapšenju civila, kao jedan od zamjenika komandira vojne policije i vođa paravojnih jedinica.

Prema navodima optužnice, vojska bosanskih Srba, uz podršku paravojnih jedinica, uključujući i neke iz Srbije i Crne Gore, zauzela je opštinu Foča između aprila i jula 1992. Vojnici su odvajali muškarce od žena.

Muškarci su bili uglavnom zatvarani u Kazneno-popravni dom u Foči (KP dom Foča), koji je bio jedan od najvećih zatvorskih objekata u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Muslimanske žene, djeca i stariji pritvarani su po kućama, stanovima i motelima u Foči i okolnim selima ili u centrima za duži ili kraći pritvor kao što su Buk Bijela, gimnazija u Foči i sportska dvorana "Partizan". Osim toga, nekoliko žena je držano po kućama i stanovima koje su grupe vojnika, uglavnom pripadnika paravojnih jedinica, koristile kao javne kuće.

Mnoge od zatočenih ženskih osoba, od kojih su neke imale samo 12 godina, “bile su podvrgnute ponižavajućim i degradirajućim životnim uslovima, okrutnom batinjanju i seksualnom zlostavljanju, uključujući i silovanje.”

PODACI O TAČKAMA OPTUŽNICE

U optužnici “Foča”, koja je podignuta 1996., Gojko Janković, Janko Janjić, Radomir Kovač, Zoran Vuković, Dragan Zelenović, Dragoljub Kunarac i Radovan Stanković se terete za teška kršenja Ženevskih konvencija, kršenja zakona i običaja ratovanja i za zločine protiv čovječnosti. Tužilac je 7. oktobra 1999. podnio revidirane tačke optužnice pod pečatom.

Zoran VUKOVIĆ se sada tereti po četiri tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja (mučenje i silovanje) i po četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (mučenje i silovanje).

Datum i vrijeme prvog stupanja pred Sud Zorana VUKOVIĆA, kada će se on izjasniti o krivici po tačkama optužnice, biće naknadno utvrđeni.

IZJAVA TUŽITELJA

Gospođa Carla Del Ponte, tužitelj MKSJ-a, pozdravlja hapšenje Zorana VUKOVIĆA.

“Ovo posljednje hapšenje je šesto po redu koje su snage SFOR-a izvele ove godine. Od jula 1997., snage SFOR-a su uhapsile 17 optuženih, na osnovu javnih ili zapečaćenih optužnicama. To znači da su snage SFOR-a uhapsile polovicu optuženih koji su trenutno pritvoreni u Pritvorskoj jedinici MKSJ-a.

Odajem priznanje SFOR-u na tom značajnom doprinosu međunarodnoj pravdi. Uvjerena sam da će SFOR i dalje vršiti hapšenja”.