Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Shefqet Kabashi prebačen u pritvorsku jedinicu Međunarodnog sud i čeka suđenje za nepoštovanje suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 18. avgust 2011.
VE/MOW/PR1432t


Shefqet Kabashi prebačen u pritvorsku jedinicu Međunarodnog sud i čeka suđenje za nepoštovanje suda

Shefqet Kabashi

Shefqet Kabashi, bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), optužen za nepoštovanje suda, danas je prebačen u pritvor Međunarodnog suda, nakon što su ga uhapsili holandske vlasti.

Kabashi je optužen za nepoštovanje suda 5. juna, nakon što je odbio da odgovori ili nije odgovorio na pitanja tokom svedočenja pred Pretresnim većem na suđenju Ramushu Haradinaju i drugima.

Pretresno veće koje postupa u predmetu protiv Haradinaja i drugih odlučilo je da sâmo vodi ovaj postupak i pozvalo je Kabashija da se pristupi sudu 7. juna 2007. godine. Svedok 7. juna 2007. godine nije došao i vratio se u SAD, zemlju u kojoj živi.

Pretresno veće je 1. novembra 2007. Kabashiju izdalo nalog da 20. novembra 2007. godine svedoči putem video-konferencijske veze iz SAD. Svedok se pojavio u terminu zakazanom za video-konferencijsku vezu i odbio da odgovori na pitanja i svedoči.

Pretresno veće je 11. decembra 2007. godine predalo predmet Tužilaštvu na dalju istragu i postupanje, i uputilo Tužilaštvo da istraži Kabashijevo ponašanje, jer je Veće imalo razloga da smatra da je svedok i 20. novembra 2007. godine počinio delo nepoštovanja suda. Dana 18. februara 2008., Tužilaštvo je izmenilo optužnicu tako što je unelo dve tačke za nepoštovanje Međunarodnog suda, koje se odnose na Kabashijevo odbijanje da odgovori na pitanja i da dâ iskaz 7. juna i 20. novembra 2007.

Kabashijev iskaz važan je za ponovljeni postupak u predmetu protiv Ramusha Haradinaja i drugih, jer se odnosi na navodnu odgovornost optuženih za zločine počinjene u štabu OVK i zatvoru u Jablanici. Ponovljeni postupak protiv Haradinaja, bivšeg komandanta OVK i premijera Kosova, i s njim optuženih Idriza Balaja i Lahija Brahimaja vodi se po šest tačaka optužnice koje se odnose na mučenje i ubistvo zarobljenika u logoru koji je OVK držala u Jablanici. Kada je jula 2010. g. naložilo delimično ponavljanje suđenja u ovom predmetu, Žalbeno veće je zaključilo da je Pretresno veće pogrešilo što nije obezbedilo Kabashijevo svedočenje, i svedočenje još jednog svedoka i da je time lišilo Tužilaštvo vitalne podrške u iznošenju njegove teze.

Kabashi će ostati u pritvoru do daljnjeg.

***
Primerak izmenjene optužnice i podaci o predmetu mogu da se nađu na sledećoj adresi

Primerak presude Žalbenog veća u predmetu Haradinaj i ostali može da se nađe na sledećoj adresi

 

*****
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

For more information, please contact our Media Office in The Hague
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Follow ICTY on
Twitter and Youtube