Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Dragomiru Pećancu počinje 28. novembra 2011.


OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 23. novembar 2011.
VE/MOW/PA478t
 

Suđenje Dragomiru Pećancu počinje 28. novembra 2011.

 

Dragomir Pećanac
 

Suđenje Dragomiru Pećancu u postupku zbog nepoštovanja suda počeće u ponedjeljak, 28. novembra 2011. u 15:15 sati u sudnici III, a prethodiće mu pretpretresna konferencija od 11:00 do 13:45 sati.

Dragomir Pećanac, bivši oficir za bezbjednost i obavještajne poslove pri Generalštabu Vojske Republike Srpske, optužen je za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što nije postupio po obavezujućem nalogu subpoena, kojim mu je naloženo da svjedoči u predmetu protiv Zdravka Tolimira, odnosno zato što nije pokazao dobar razlog zašto nije mogao da postupi po nalogu.
       
Pretresno vijeće je 21. septembra 2011. godine na povjerljivoj osnovi izdalo Nalog umjesto optužnice za nepoštovanje suda. U njemu se kaže da je Pećanac, nakon što je 2. septembra obaviješten o sadržaju obavezujućeg naloga subpoena i svojoj obavezi da se pojavi pred Pretresnim vijećem, opstruirao sve pokušaje Međunarodnog suda da obezbijedi njegov siguran transfer do Haaga, tako da se nije pojavio pred Vijećem kako mu je bilo naloženo ni pokazao dobar razlog zbog čega nije mogao da postupi po obavezujućem nalog subpoena.
       
Nalog za hapšenje i nalog o predaji optuženog takođe su izdati 21. septembra 2011. Pećanac je na osnovu ovog naloga 9. oktobra 2011. prebačen u pritvor u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija.
   
Prilikom prvog stupanja pred sud održanog 10. oktobra 2011., Pećanac se nije izjasnio o krivici. Tokom pretresa koji je istog dana održan na suđenju Zdravku Tolimiru, neposredno nakon prvog stupanja Pećanca pred sud, Pećanac je odbio da svjedoči. Prilikom ponovnog prvog stupanja pred sud, održanog 19. oktobra 2011., Pećanac se izjasnio da nije kriv.
 

* * *

Optužnica

Protivno mišljenje sudije Nyambea na Nalog umjesto optužnice (na engleskom)

Podaci o predmetu

Video snimci: Prvo stupanje pred sud I Ponovno prvo stupanje pred sud

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu