Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju izrekao prvu kaznu: deset godina zatvora za Dražena Erdemovića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 29. novembar 1996.
CC/PIO/0133t

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju izrekao prvu kaznu: deset godina zatvora za Dražena Erdemovića

Pretresno vijeće I Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u petak, 29. novembra izreklo je prvu kaznu za zločin protiv čovječnosti od suđenja u Nirnbergu i Tokiju.

Vijeće, kojim je predsjedavao sudija Claude Jorda, u sastavu sudija Elizabeth Odio Benito i Fouad Riad, izreklo je optuženom Drženu Erdemoviću kaznu od deset godina zatvora.

Na pretresu, koji je bio javan i na kojem je optuženi bio prisutan, predsjedavajući sudija je pročitao sažetak odluke.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org